İkinci Dünya Savaşı’nın Nedenleri Nelerdir ? Araştırınız . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

İkinci Dünya Savaşı’nın Nedenleri Nelerdir ? Araştırınız .

    0


İkinci Dünya Savaşı’nın Nedenleri Nelerdir ? Araştırınız .

İkinci Dünya Savaşı’nın Nedenleri şunlardır:
* Mussolini liderliğinde İtalya’da 1922 yılında  faşist düzen Akdeniz yönünde  yayılma stratejisi geliştirmeye başlamıştır . Mussolini Akdeniz’de  Rom İmparatorluğunu  canlandırma ‘’ Bizim Deniz Projesini’’  ortaya koymuştur . İtalya Yunanistan’dan  Korfu Adası’nı alarak  1934 yılında Habeş'i işgal etmiştir . 1939 tarihinde  İtalya Arnavutluk’u işgal etmiştir . Daha sonra ise Almanya ile İtalya  ‘’ Çelik  Pakt Birliğini’’ kurmuştur .

* Japonya’nın  yayılma amaçları ve  ‘’ Ortak Refah Alanı Politikası’’:  Japonya doğal kaynaklar açısından zengin olmayan bir coğrafya üzerinde kurulmuştur . 20.yy’ın  ilk yarısında Mançurya, Çin, Endonezya, Filipinler  yönünde yayılmaya çalışmıştır .

* Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra  Almanya’da  faşist yönetim  sistemi Adolf Hitler tarafından kurulmuştur . Hitler iktidara gelir gelmez Versay Antlaşması’nın  Almanya’ya dayattığı ilkeleri kabul etmeyeceğini göstermeye başlamıştır . Hitler ayrıca’’  Hayat Sahası’’  politikasını da öncelikleri arasına koymuştur . Daha sonra Hitler Saar Bölgesi’ni  Almanya topraklarına katmıştır . Daha sonra Hitler Milletler Cemiyeti’nden ayrılmıştır. Hitler Milletler Cemiyeti’nden ayrıldıkan sonra Versay Antlaşması’na uymamaya başlamıştır. Hitler daha sonra  Fransa sınırındaki  Ren bölgesine asker  çıkarma yaptı . Daha sonra ise  Avusturya’yı ilhak etmiştir . En sonunda ise Çekoslovakya’ya yönelmiş ve Südetler bölgesine asker yığmıştır .
* 1936 tarihnde  Japonya ile Almanya arasında   ‘’ Anti  Komitern Paktı’’ kuruldu . 1937 yılında İtalya da bu pakta katıldı . İtalya’nın bu pakta katılması ile   Roma- Tokyo Mihveri kurulmuş oldu .
* 1939 tarihinde  SSCB ile Almanya arasında  Saldırmazık Paktı  imzalandı .
* Alman ordularının  1939 tarihinde  Polonya’yı işgal etmesi ile  2. Dünya Savaşı başlamış oldu .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.