Hukuk Kurallarının Temel Görevleri Ve Ortak Özellikleri Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Hukuk Kurallarının Temel Görevleri Ve Ortak Özellikleri Nelerdir ?

    0


Hukuk Kurallarının Temel Görevleri Ve Ortak Özellikleri Nelerdir ?

Hukuk kurallarının temel görevleri şunlardır:
* Toplumda hukuki güveni ve düzeni sağlayan kurallardır .
* Toplumda adaleti sağlayan kurallardır .
* Toplumda barışı sağlayan kurallardır .
* Toplumda yeni gelişmelere ve oluşumlara cevap veren kurallardır .
Hukuk Kurallarının Ortak Özellikleri ise şunlardır:
* Soyut kurallardır .

* Kamu gücü ile desteklenmiş kurallardır .
* Zorlayıcı  (cebri ) kurallardır .

* Toplumsal hayatı düzenleyen kurallardır .
* Bir değer yargısına dayalı kurallardır .
* Genel kurallardır .
* Sürekli kurallardır .
* Olumlu veya olumsuz emirler içeren kurallardır .
* Maddi yaptırıma dayalı kurallardır .
* Değişken kurallardır .

Not: Hukuk sistemleri ise şunlardır:
1)  Pozitif Kurallar:
 Bir ülkede yürürlükte olan  yazılı ve yazısız kuralların tümüne  pozitif hukuk ( müspet) denir.
2) Mevzu Hukuk ( Yazılı): Bir ülkede  yetkli  makamlarca  konulan  halen  yürürlükte olan , sadece yazılı  kuralların tümüne  Mevzu Hukuk denir.
3) Tarihi Hukuk:
Belli bir dönem  uygulandıktan sonra  yürürlükten kalkmış olan hukuka tarihi hukuk denir.
4) Doğal Hukuk  ( İdeal):
 Toplumun gereksinimlerini  adalet düşüncesi ile  ele alan , aklın  rehberliğinde ulaşılabilen hukuk dalına doğal hukuk denir. Doğal hukuk kaynağını  olması gerekenlerden alır.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.