Feodalite Sisteminin Özellikleri Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Feodalite Sisteminin Özellikleri Nelerdir ?

    0


Feodalite Sisteminin Özellikleri Nelerdir ?

Feodalite sisteminin  özellikleri şunlardır :
* Kralın otoritesi zayıftır .
* Toprağa bağlı kölelik düzeni vardır .
* Siyasi birlik parçalanmıştır .
* Sosyal sınıflaşmalar vardır . ( Asiller, Rahipler, Burjuvalar, Köylüler gibi.)
* Kilise güçlüdür . Kilisenin otoritesi kuvvetlidir . Bilimsel , akılcı düşünce zayıftır . Skolastik düşünce egemendir .

Avrupa'da feodalitenin  zayıflamasının nedenleri ise şunlardır :
- Coğrafi Keşifler sonucunda krallar güç kazanmıştır .

- Barut ateşli silahlarda kullanılmış ve senyörlere ait olan  şato ve surlar yıkılmıştır .
- Haçlı Seferleri sonucunda çok sayıda soylu ölmüştür .
* Yüzyıl Savaşları ve Çifte Gül Savaşları ile Avrupa'da çok sayıda soylu kişiler güç kaybetmişlerdir .
Not : Yüzyıl Savaşı'nın sonuçları  Hakkında kısaca bilgi :
Yüzyıl Savaşının sonuçları şunlardır :
* İngiltere ve Fransa arasında yaşanan bu savaşın sonucunda  Fransız topraklarındaki  İngiliz hakimiyeti tam anlamı ile sona ermiştir .
* Savaşta çok sayıda soylu hayatını kaybettiği için  krallık yönetimi güç kazanmıştır .
* Savaşın son zamanlarında ağır top ve barut kullanıldığı için  taraflar çok büyük kayıplar vermiştir .
* Sağlık koşullarının  bozulması veba hastalığının  yaşanmasına neden olmuştur .
* Avrupa'daki iç çatışma Osmanlı'nın batıya doğru ilerleyişini hızlandırmıştır .


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.