Demokrasi Neden İnsan Haklarının En İyi Korunduğu Yönetim Şeklidir ?


Demokrasi Neden İnsan Haklarının  En İyi Korunduğu Yönetim Şeklidir ?

Demokrasi , halkın doğrudan veya temsilcileri aracılığı ile  kendi kendisini  yönettiği sisteme verilen addır . Demokrasinin  uygulanmasındaki temel şartlar ise şunlardır : Seçimlerin serbest yapılması ,  birden fazla siyasi partinin var olması , muhalefetin iktidar olma şansının olması , seçimle iş başına gelen  siyasal makamların varlığı , temel hak ve hürriyetlerin  tanınmış ve güvence altına alınmış olmasıdır .  Demokrasi en iyi  yönetim şeklidir .

Çünkü demokrasinin olduğu yerde insan , insanın düşünceleri , insanın başkalarına zarar veremeden dilediği gibi yaşayabilmesi gibi değerler ön plandadır . Demokrasi ile yönetilen ülkelerde insan haklarına çok önem verilir. İnsan hakları her şeyden önce gelir.

 Demokrasi bağımsızlığın ve milli hakimiyetin sağlanmasında çok önemli bir yere sahiptir . Demokrasi ile yönetilen ülkelerde hukukun üstünlüğü vardır .Çünkü demokrasi hukukun üstünlüğünü sağlamaktadır . Demokraside insanlar arasında ayrım yapılmaz . Sınıf ayrımı yoktur . İnsanlar fakir , zengin , orta halli gibi durumlarına göre değer görmez . Tüm insanlar hukuk önünde eşittir . Tüm insanlar aynı haklara sahiptir ve insanların bu temel hak ve özgürlükleri de anayasa ile güvence altına alınmıştır . İnsanlar demokraside haklarından mahrum bırakılamazlar .  Demokrasinin önem kazandığı ülkelerde insan iradesi de önemlidir .

 Demokrasi Cumhuriyet ile yakın anlamlı olduğu için bu yönetim sisteminde de başa  gelenler seçimle gelir ya da seçimle gider . İşte tüm bunlardan dolayı insan haklarının en iyi korunduğu yönetim şekli demokrasidir diyebiliriz . Kısacası demokrasi de milletin egemenliği vardır , hukukun üstünlüğü vardır , eşitlik ve özgürlük vardır , adalet vardır .


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top