Başkanlık Sisteminin Güçlü Ve Zayıf Yanları Nelerdir ? Yazınız .


Başkanlık Sisteminin Güçlü Ve Zayıf Yanları Nelerdir ? Yazınız .

Başkanlık sisteminin güçlü yanları şunlardır :
* Başkanlık sistemi istikrarlı bir yönetim olmasını sağlar .
* Başkanlık sistemi çoğunlukla  demokratik bir yönetime  sahiptir sebebi ise başkanın halk tarafından seçilmiş olmasıdır .
* Başkanlık sistemi güçlü bir yönetimdir .

* Başkanlık sistemi sert bir sistem olduğu için bu katılık   yürütmenin ve rejimin istikrarına katkı sağalayabilir .

* Seçmenler in seçilmişlere hesap sorma araçları daha çoktur.
* Yasama ve yürütmenin kesin olarak ayrılması  devlet düzenin  daha etkin bir şekilde çalışmasını sağlar .

Başkanlık Sisteminin Zayıf Yanları ise şunlardır :
* Başkanlık istemi rejim sorunlarına neden olabilir . Başkanlık sisteminde herhangi bir  çözümsüzlük durumu  ortaya çıktığında   bu sorunu seçime giderek çözme gibi  bir durum söz konusu değildir.
* Meşruluk sorununa neden olabilir . Yasama ve yürütmenin  halk tarafından seçilmesi her ikisinin de  bir birinden farklı olarak  meşruluk iddiasında bulunabilmesine yol açabilir .
* Başta olan iktidarın  bireyselleşmesine yol  açabilir yani kişiselleşmesine neden olabilir. Yani tek adam  sistemi oluşabilir.
* Siyasal kutuplaşmaya neden olabilir. Kazanan hep kazanır, kaybeden hep kaybeder mantığı  olur . Kazananlar ile kaybedenler arasında  uzlaşmak  için  herhangi bir sebep kalmadığı için bu durum da siyasi kutuplaşmaya neden olabilir .


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top