Anayasa Mahkemesinin Görevleri Nelerdir ? Maddeler Halinde Yazınız . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Anayasa Mahkemesinin Görevleri Nelerdir ? Maddeler Halinde Yazınız .

    0


Anayasa Mahkemesinin Görevleri Nelerdir ? Maddeler Halinde Yazınız .

 Anayasa  Mahkemesinin görev ve yetkileri şunlardır :
* Siyasi partilerin  mali denetimini yapar .
* Bireysel başvuruları karara bağlar .
*  Türkiye Büyük Millet Meclisi  üyelerinin dokunulmazlığının kaldırılması ve üyeliğin düşürülmesi kararlarına  açılan davalara bakar .
* Yüce Divan sıfatı ile yargılama yapar .
* Siyasi partilerin  kapatılması ile ilgili davalara bakar .
* Anayasa Mahkemesi kendi üyeleri  arasından  uyuşmazlık Mahkemesine başkan seçer.

* Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin  ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün şekil ve esas bakımından  ve anayasa değişikliklerinin ise şekil bakımından  anayasaya uygunluğunu denetler .

Not : Anayasa  Mahkemesi  ülkemizdeki en  yüksek anayasal organdır .  Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasası ile kurulmuştur .  Anayasa Mahkemeis on beş üyeden oluşur .  Anayasa  Mahkemesinin üyelerinin  on  ikisini  Cumhurbaşkanı  seçer , diğer üç üye ise Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi tarafından  seçilir. ( 2017 Anayasa değişikliği )

Not : Anayasa  Mahkemesine üye seçilmek için aranan koşullar şunlardır:
-  45 yaşını doldurmak gerekir .
-  Anayasa Mahkemesi raportörünün en  az beş yıllık raportörlük  yapmış olması gerekir.
- Avukatların en az  20 yıllık avukatlık yapmış olması gerekir.
-  Birinci sınıf savcı  ve  hakimlerin  adaylık olmak üzere  en az 20 yıl çalışmış olması gerekir.
- Yükseköğretim   kurumumları öğretim  üyelerinin  doçent ya da profesör unvanını kazanmış olmaları gerekir .


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.