Ülkemizde Balıkçılığın Gelişmemesinin Sebebi Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Ülkemizde Balıkçılığın Gelişmemesinin Sebebi Nelerdir ?

    0


Ülkemizde Balıkçılığın Gelişmemesinin  Sebebi Nelerdir ?

Türkiye'de balıkçılığın yeterince gelişmemesinin sebepleri şunlardır :
* Ülkemizin balıkça zengin olan  okyanuslara uzak olması ve bundan dolayı da ülkemizde  açık deniz balıkçlığının  yapılamaması
* Deniz kirliliğinin fazla olması
* Balıkçılık sektöründeki  teknoloji ve sermayenin yetersiz olması
* Zamansız ve usülsüz avlanma yöntemlerinin fazla olması

* Kıyı balıkçılığının yaygın olması
* Açık deniz balıkçılığının olmaması

* Depolama ve soğutmanın yetersiz olması
* Halkın balık kültürünün fazla olmaması
* Balık sanayisinin yetersiz olması
* Pazarlamanın yetersiz olması
* Balık işleme  kuruluşlarının yetersiz olması gibi nedenlerden dolayı Türkiye'de balıkçılık yeterince gelişmemiştir.
Not: Ülkemizde  deniz balık üretiminde  ilk sırayı Karadeniz Bölgesi alır . Karadeniz %80'lik  bir paya sahiptir. Ülkemizde denizcilik ve balık üretiminin en fazla Karadeniz Bölgesi'nde olmasının nedenleri ise şunlardır:
- Karadeniz'in akarsular tarafından  çokça beslenmesi ve bundan dolayı da burada plankton miktarının  zengin olması
- Karadeniz Bölgesi'nde    kolları  kısıtlı olduğu için halkın balıkçılığa yönelmesi.
Karadeniz Bölgesi'nden sonra ise balıkçılıkta ikinci olan Marmara Bölgesi'dir. Marmara Bölgesi Karadeniz , Ege ve Marmara gibi üç denize kıyısı olduğu için, İstanbul ve Çanakkale boğazları  balık sürülernin mevsimlik göç güzergahı üzerinde  olduğu için Marmara Bölgesi'nde de balıkçılık yapılır.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.