Merkezden Yönetim Ve Yerinden Yönetimin Fayda Ve Sakıncaları Hakkında Bilgi Veriniz. - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Merkezden Yönetim Ve Yerinden Yönetimin Fayda Ve Sakıncaları Hakkında Bilgi Veriniz.

    0


Merkezden Yönetim Ve  Yerinden Yönetimin Fayda Ve Sakıncaları Hakkında Bilgi Veriniz.

1) Merkezden Yönetimin Faydaları :
* Güçlü bir devlet yönetimi sağlar .
* Hizmetlerin yeknasak bir şekilde  yapılmasını sağlar .
* Verilen hizmetlerin daha az  harcama ile yürütülmesini sağlar .
* Merkezden yönetimde mali denetim kolaydır .
* Hizmetlerin daha akılcı (rasyonel)  bir şekilde yürütülmesini sağlar .

2) Merkezden Yönetimin Zararları :
* Yöresel ihtiyaçlar  göz ardı edilir .
* Demokratik ilkelere uygun değildir .

* Hizmet sunulurken  gecikmeler olur .
* Kırtasiyecilik ve bürokrasiciliğin artmasına neden olur .
3) Yerinden Yönetimin Faydaları :
* Hizmetler  yöresel ihtiyaçlara uygun  yürütülür .
* Demokratik ilkelere uygundur .
* Kırtasiyeciliği ve bürokrasiciliği azaltır .
4) Yerinden  Yönetimin Sakıncaları :
* Ülke bütünlüğünün bölünmesi tehlikesi yaratır .
* Yöresel gereksinimler  için uygun değildir .
* Partizanca uygulamalar görülebilir .
* Mali denetim zordur .
Not: Anayasa  kamu tüzel kişisi olduğu gösterilen  idareler ise şunlardır :
* Üniversiteler
* Belediye İdaresi
* Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu
* Köy İdaresi
* İl Özel İdareleri
* Kamu Kurmu Nşteliğindeki  Meslek Kuruluşları ( Odalar, Barolar, Birlikler vb gibi)

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.