Doğal Ve Beşeri Özelliklerin Ekonomik Faaliyetlerin Şekillenmesindeki Etkisine Örnekler Veriniz - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Doğal Ve Beşeri Özelliklerin Ekonomik Faaliyetlerin Şekillenmesindeki Etkisine Örnekler Veriniz

    0


Doğal Ve Beşeri Özelliklerin Ekonomik Faaliyetlerin Şekillenmesindeki Etkisine Örnekler Veriniz

Doğal ortamda insanların herhangi bir etkisi oluşmaksızın meydana gelen unsurlara doğal unsurlar adı verilmektedir . Doğal unsurlar şunlardır : dağ , deniz , ova , plato , ırmak , ada ,yarımada , körfez , koy , vadi , göl , kayalık alanlar vb.

İnsan etkisi sonucunda doğal ortamda değişiklikler meydana gelmasi sonucu oluşan unsurlara da beşeri unsurlar adı verilmektedir . Barajlar , köprüler , binalar , yollar , tüneller , tarlalar , geçitler vb . beşeri unsurlara örnek olarak verilebilir .

Doğal ve beşeri unsurların ekonomiye etkileri şunlardır :
- Bazı faaliyetler doğa koşullarına  bağlıdır ve bu ekonomik faaliyet dallarını yapabilmek için bu koşullara uymak zorunluluğu vardır . Mesela konserveciliğin yapılabilmesi için meyve ve sebzenin yetiştirildiği yerlere yakın işletmeler kurulmalıdır . Ya da süt ve süt ürünleri üretmek için yine hayvancılık yapılabilecek yerlere yakın alanlarda tesisler kurulmalıdır .

- Enerji üretiminde ise hem doğal hem de beşeri faktörlerden yararlanabiliriz . Akarsuların bulunduğu alanlarda kurulan barajlar sayesinde elektrik üretilebilir . Bu da beşeri ve doğal unsurların bir arada ekonomiye katkı sağlamalarına örnek olarak verilebilir .

- Yollar ve geçitlerin uygun olması da ekonomi faaliyetler üzerinde belirleyicidir . Özellikle ekonominin dağıtım ve pazarlama yönünün başarılı olması yollar , köprüler gibi ulaşım imkanlarının yeterli olmasına bağlıdır .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.