Devletin Bize Karşı Sorumlulukları Nelerdir ? Yazınız . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Devletin Bize Karşı Sorumlulukları Nelerdir ? Yazınız .

    0


Devletin Bize Karşı Sorumlulukları Nelerdir ?  Yazınız .

 Belli bir toprak parçası  üzerinde yaşayan , belli bir otoriteye bağlı olan  kişi topluluklarının  örgütlenmiş şekline devlet denilir . Devletin unsurları  millet , toprak ve egemenliktir . Devletin vatandaşlara karşı belli sorumlulukları vardır . Bunlar şunlardır :
* Devlet  , vatan topraklarının başka ülkeler tarafından işgal edilmemesi ve sömürülmemesi için her türlü önlemi alır .
* Ülkenin ekonomik anlamda , siyasi ve sosyal anlamda , siyasi alanda , eğitim ve öğretim alanında her türlü faaliyetleri vatandaşın yararına olacak şekilde hizmet vermek zorundadır .
* Devlet içinde yer alan azınlıkların da haklarını gözetir . Din , dil , ırk , inanç , kültür ayrımı yapılmadan tüm vatandaşlara saygılı davranılır ve insan haklarına önem verilemk zorundadır .

* Devlet ülkede huzur ve güvenliğin sağlanması için  her türlü  çalışmayı yapar .
* Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlar .

* Ülkede huzur ve güvenliğin sağlanabilmesi her türlü görevi üstlenir .
* Halkın refahını düşünür ve sosyal devlet anlayışı içinde hareket eder .
*  Devlet vatandaşları için her türlü hizmetin verilmesini sağlar .
* İş bulamayan vatandaşlara karşı yeni iş alanları ortaya çıkarır .
* Halkın yaşam kaliyetesini yükseltmek zorundadır .
*  Devlet her vatandaşına karşı adaletli davranmalıdır .
* İnsanlar bir haksızlığa uğradığında haklarını arayabilmelidir . Bunun  için de kişilere hakkını arama hakkı verilmelidir .
*Üniveriste mezunu olmuş fakat iş bulamamış kişilerin görevleri başında bulunmasını sağlamalıdır .
* Kültürler arası etkileşime katkı sağlamalıdır .
* Vatandaşların temel hak ve özgürlükleri anayasa ile güvence altına alınmalıdır .
* Ülkenin tam bağımsızlığı ve bütünlüğü korunmalıdır .
* Ülkede yetişmiş bilim insanlarının  başka ülkelere beyin göçü olarak gitmemesi yerine bu bilim insalarına gereken değer verilmelidir ve hak ettikleri maaş da verilmelidir .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.