Devletçilik İlkesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin Ekonomik Kalkınmasına Katkıları Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Devletçilik İlkesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin Ekonomik Kalkınmasına Katkıları Nelerdir ?

    0


Devletçilik  İlkesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin Ekonomik Kalkınmasına Katkıları Nelerdir ?

Vatan olarak adlandırlan bir coğrafyada yaşayan  millet veya milletler topluluğunun meydana getirdiği kurumsal varlığa devlet denir . Ülkemizde 1930 yılından sonra Devletçilik ilkesi uygulanmaya başlamıştır . Devletçilik ilkesinin ülke ekonomisine katkıları şunlar olmuştur :
* Birinci beş yıllık sanayi planı hazırlanmıştır ve bu plan uygulanmıştır .
* İkinci Beş Yıllık  Sanayi Planı hazırlanmış fakat bu plan   2. Dünya Savaşı'nın başlaması nedeni ile uygulanamamıştır .
 * Sümerbak kuruldu ,
* Etibank kuruldu .

*Teşvik-i Sanayi Kanunu kabul edildi .
*Çubuk Barajı  inşa edilmiştir .

* Merkez Bankası kuruldu .
* Devlet ekonomide  planlı yatırımlar yapmıştır . Sanayi planlarının  hazırlanmasında Sovyet  Rusya'dan destek alınmıştır .
* Bayındırlık faaliyetleri hız kazanmış ve  işsizlik azaltılmıştır .
* Sosyal alanda çocuk yuvaları ,aşevleri  ve huzurevleri açılmıştır .
* Bankacılık faaliyetleri hız kazanmıştır. Sümerbank ve Etibank eliyle sanayi yatırımları yapılmıştır .
* Madencilik ve sanayi alanında  yatırımlar yapılmış ve ağır sanayi kurulmuştur .
* Çiftçilere destek verilmesi için  kooperatifler kurulmuştur , çiftçilere krediler verilmiş ve personel yetiştirilmiştir .
* Kültür alanında opera, tiyatro, müzecilik faaliyetleri, spor faaliyetleri , müzik okulu  gibi faaliyetlere destek olunmuştur .
* Sağlık alanında  sanatoryum ,dispanser ve hastane açılmıştır .
*Elektirik İşleri Etüt İdaresi kurulmuştur .
* İzmir İksisat Kongresi toplanmıştır .
Not : Devletçilik ilkesi halkçılık ilkesinin zorunlu sonucu olarak ortaya çıkmıştır .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.