Cumhuriyet'in Kuruluş Yıllarında Tarımın Ülke Ekonomisi İçindeki Yerini Değerlendiriniz. - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Cumhuriyet'in Kuruluş Yıllarında Tarımın Ülke Ekonomisi İçindeki Yerini Değerlendiriniz.

    0


Cumhuriyet'in Kuruluş Yıllarında Tarımın Ülke Ekonomisi İçindeki Yerini Değerlendiriniz.

Osmanlı Devleti , tarım toplumundan sanayi toplumuna geçmeyi başaramamıştır . Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarımda artık bir köklü yenilikler yapmanın gerekli olduğunu görmüş ve bu alanda gelişmeler yaşanmıştır . Köylülerin hayat koşullarının iyileştirilmesi için , köylüler üzerindeki  ağır ekonomik yüklerin  kaldırılması istenmiştir . Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde tarım alanında şu gelişmeler yaşanmıştır :

* Aşar vergisi kaldırılmıştır .
* Numune çiftlikleri kurulmuştur . (  Atatürk Orman Çiftliği, Dörtyol, Tarsuz, Silifke)
* Orta ve Yüksek Ziraat Enstitüsi kurulmuştur .
* Toprak Mahsülleri Ofisi kurulmuştur .

* Tarımda makineleşmeye geçmek için halk teşvik edilmeye başlanmıştır .
* Ziraat Bankası köylülere yardım etmek ve onları üretime katmak için kredi vermiştir .
* Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu kurulmuştur .
* Köylülere gelişmiş, modern  üretim tekniklerini  öğretmek , onlara kredi sağlamak ve ürettiklerini pazarlayabilmeleri için  onlara yardımcı olunmuştur .
* Ormanları korumak amacı ile  ''Baltalık Kanunu'' çıkarılmıştır .
* Ormanların  işletilmesi ve idaresi için yasalar çıkarılmıştır .
* Tütün tekelini elinde bulunduran  Tütün Reji İdaresi kaldırılmıştır .
* Pulluk Kanunu kabul edilmiştir . Bu kanun ile  pulluk imal edenlere  prim ve faizsiz kredi desteği sağlanmıştır .
* Çiftçiler kullandıları zirai ilaçlar , akaryakıt , tohumluk buğday için gümrük vergisinde muaf tutulmuştur.
* Medeni Kanunun kabul edilmesi ile  özel mülkiyeti sınırlandıran  miri toprak rejimi kaldırılmıştır.
* Yabancı ülkelerden büyük baş ve küçükbaş hayvan ithal edilmiştir.
* Hayvan hastalıklarına  karşı aşı ve serum ile yolu ile mücadele edilmiştir.
*Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu çıkarılmıştır.
* Tarımsal alanda yaşana problemlerin çözülmesi amacı ile 1. Ziraat Kongresi toplanmıştır.
* Ziraat alanında uzman kişiler yetiştirilmesi için  yurt dışına öğrenci gönderilmiştir.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.