Atatürk'ün Ölümü Üzerine Yazılanlar Ve Söylenenlerden Yola Çıkarak Kişilik Özellikleri Hakkında Bilgi Veriniz . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Atatürk'ün Ölümü Üzerine Yazılanlar Ve Söylenenlerden Yola Çıkarak Kişilik Özellikleri Hakkında Bilgi Veriniz .

    0


Atatürk'ün Ölümü Üzerine  Yazılanlar Ve Söylenenlerden Yola Çıkarak Kişilik Özellikleri Hakkında Bilgi Veriniz .

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk vatanı ve milleti için  her türlü fedakarlığı yapan , unutulmaz bir liderdir. İlk olarak Atatürk hakkında söylenmiş sözlerden biraz örnek verelim , sonra da bunlardan yola çıkarak kişilik özelliklerinden bahsedelim :
* “Atatürk’ün ölümüne, bütün dünyada, büyük bir asker, büyük derecede şerefli bir şahsiyet olarak ağlanmaktadır. İngiltere, önce cesur bir düşman, sonra da sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selâmlamaktadır.”
İNGİLİZ BASININDAN
*“iktidarı, azmi ve bahadırlığı ile aman bilmeyen galiplerin tatbikine çalıştıkları pranga siyasetini ilk kıran Atatürk’tür. Kendisi cesurane bir tarzda mücadeleyi kabul etmiş ve muvaffak olmuştur.”
BİR MACAR GAZETESİ

''Atatürk'ü medeniliğin, ileriliğin ve memleket menfaatlerini üstün tutmanın en muazzez sembolü olarak telakki etmekteyiz. (...) Atatürk hiç kimsenin karşı karşıya geleceği bir kudret değildir. Hiç kimse bunu arzu etmez. Herkes, bilâkis onu Türk Cemiyetinin hâlâ en ileri nigehbanı olarak, en büyük kuvveti olarak telâkki etmektedir.''  ADNAN MENDERES


“Onun ruh ve kuvveti, azim ve iradesi, kim olursa olsun, diğer her hangi bir şefi sarsabilecek olan zorlukları yenmesine yardım etti. O’nun daha evvel Gelibolu yarımadasındaki desta-ni mücadelede İngiliz müstevlilere karşı talihi tersine çevirmiş olan askerî dehası, nihayet kendi dâvasına tam ve parlak bir zafer sağlamıştır.''
*“Parçalanmış, hor görülmüş, can çekişir bir hale getirilmiş olan Türkiye’yi kuvvetli, ileri ve mütecanis bir millet haline getiren adam ölmüştür. Sakarya’nın Gazi’si, istilâcıların galibi ve İzmir’in Fatihi, tarihte en ziyade hayranlığa lâyık örneklerinden birisi olarak yaşayacaktır.”
İSPANYOL BASININDAN
*“Dünya, bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümü ile fakir düşmüştür.”
BİR MACAR GAZETESİ
*"İngiliz, Fransız ve İtalyanları Anadolu'dan uzaklaştırıp bizi de yenince,, karşımızda sıradan bir adam bulunmadığını ve O'nun gerçek yaratıcı kudretini kavramaktan uzak kalmış olduğumuzu kabul ettik." (1938)
(Yorgi PESMAZOĞLU, Yunan Ekonomi Başkanı).
*"Vatanını muhakkak bir parçalanmaktan kurtararak gemisini güvenilir bir limana götürdükten sonra milletinden bir taht istemedi. O, kelimenin bütün anlamıyla bir insan, eşsiz bir dahi, kahraman bir asker ve siyaset adamı idi. Hayatını milleti'nin mutluluğuna adadı, bu uğurda genç yaşda hayata gözlerini kapadı."
(Elifba Gazetesi, Şam-1938)
Görüldüğü gibi Ulu öNder Gazi Mustafa Kemal Paşa şu kişilik özelliklerine sahiptir :
* Sıradışı bir insandır.
* Kendisi için milletine hediye olarak gelmiş bir kişiliktir.
* Azimlidir.
*Sabırlıdır.
* İleri görüşlüdür.
* İyi bir asker, iyi bir komutandır.
* Vatanına ve milletine çok düşkündür.
* Gerçeklerin peşinde koşar.
* İdealisttir.
*Yaratıcıdır,
* Eleştirel düşünme becerisine sahiptir.
* Sorgulayıcıdır.
* Aklını iyi kullanan bir liderdir.
* Sabırlıdır.
* Disiplinlidir.
* Temiz kalplidir.
*İçi insan sevgi ile dolmuş bir liderdir.
* Eğitimcidir.
* İleri görüşlüdür.
* Açık sözlüdür.
* Mantıklıdır.
*Çok yönlüdür.
* Yöneticidir.
* Sanatseverdir.
* Yol göstericidir.
* Ümitlidir.
* Planlı ve programlıdır.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.