Atatürk'ün Halkçılık İlkesinin Demokratik Yaşama Etkileri Nelerdir? Araştırınız . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Atatürk'ün Halkçılık İlkesinin Demokratik Yaşama Etkileri Nelerdir? Araştırınız .

    0


Atatürk'ün Halkçılık İlkesinin Demokratik Yaşama Etkileri Nelerdir? Araştırınız .

Halkçılık halk egemenliğine dayanan yönetim anlayışını benimsendiği demokrasi ile yakından ilgilidir . Yutrttaşların din , dil , ırk ayrımı gözetmeksizin , hukuk önünde eşitliği savunulur . Sınıfsız , imtiyazsız , kaynaşmış bir toplumsal düzenin oluşmasını hedeflediği için demokrasiye katkı sağlar . Sosyal sınıflaşmayı kabul etmez . Her insan eşittir . Her insanın görüşlerine değer verilir .

Sosyal devlet anlayışını benimser . Halkın devlet için değil , devletin halk için  olmasını savunur . Sosyal adalete , sosyal güvenliğe ait politikalar geliştirir .

Toplumsal dayanışmayı , fırsat eşitliğini ve iş birliğini  savunur . Yurttaşların haklarının anayasa ile güvence altına alınmasını sağlar . Yurttaşlara yasal yollardan hak arama  imkanı verir . Cumhuriyetçilik ilkesine uygun gelişmelerin tümü halkçılık islkesine de uygunluk gösterir . Halkın çıkarları ön plandadır . Halkın istekleri ve görüşleri ön plandadır . Bir grubun ya da bir zümrenin çıkarları ön olanda değildir . İnsan haklarına önem verilir .  Her görevde olan insanın hak ve  çıkarları eşittir . İşte tüm bunlardan dolayı da Atatürk'ün halkçılık ilkesi demokratik yaşama olumlu yönde etki etmiştir . Demokrasinin gelişmesi için , ilerlemesi için halkıçılık olmazsa olmazlardandır . Demokrasinin ilerlemesini sağlayan en önemli ilkelerden biri de halkçılık ilkesidir .
Halkçılık ilkesi ile doğrudan ilgili olan inkılaplara örnekler :
* Unvan ve lakapların kaldırılması
* Halifeliğin kaldırılması
* Aşar vergisinin kaldırılması
* Medeni Kanunun Kabul Edilmesi
* Soyadı Kanununun Kabul Edilmesi vb.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.