Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının Esaslarını Örnekler Vererek Açıklayınız . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının Esaslarını Örnekler Vererek Açıklayınız .

    0


Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının Esaslarını Örnekler Vererek Açıklayınız .

* Ülkemiz her zaman tam bağımsız olmalıdır . Başka ülkelerin manda ve himayesi altına hiçbir zaman girmemelidir .
* "Yurtta barış ve dünyada  barış" ilkesi ile hareket etmeliyiz . Sömürgeci devlet olmamalıyız . Sınırımızı tehlikeye sokmayan , bize bir zararı olmayan ülkeler ile savaşmamalıyız .
* Çağdaşlaşmalıyız , bunun için de bilim ve teknolojide ileriye gitmeliyiz . Yeni eğitim kurumları açmalıyız , icatlar yapmalıyız , yeni teknolojik ürünler üretmeliyiz .

* Uluslarası hukuka saygılı olmalıyız . İnsan haklarına önem vermeliyiz .
* Ekonomik açıdan güçlü olmalıyız . Başka ülkelere bağımlı olmamalıyız .

* Kendi yerli ürünlerimizi üretmeliyiz . Yerli tank , uçak , araba , motor vb .
* Ülkemiz Çağdaş medeniyetler seviyesine çıkmalıdır . Sanayileşmiş zengin bir ülke olmalıyız .
* Milli birlik ve beraberlik sağlanmalıdır .
* Milli egemenlik anlayışı benimsenmelidir .
* Eşitlikçi ve barışçıdır . Her zaman barıştan yana olmalıyız .
* Akılcı , bilimsel ve özgür düşünce  var olmalıdır .
Not : Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının dayandığı esaslar ie şunlardır :
- Milli tarih bilinci
- Bağımsızlık ve özgürlük
- Milli egemenlik
- Milli dil
- Çağdaşlaşma hedefi
- Vatan ve millet sevgisi
- Milli kültürün geliştirilmesi.

Not : Atatürk  İlkelerinin Ortak Özellikleri ise şunlardır :
- Bir bütünü oluşturan ögelerdir.
- Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur.
- Çağdaşlaşmayı amaçlar.
- Dinamik bir yapıya sahiptir.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.