Yavuz Sultan Selim Dönemi Genel Özellikleri Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Yavuz Sultan Selim Dönemi Genel Özellikleri Hakkında Bilgi

    0

Yavuz Sultan Selim Dönemi Genel Özellikleri Hakkında Bilgi

Yavuz Sultan Selim'in mahlası Selimi'dir. Kendisine tarihçiler tarafından  8 yıla 80 yıllık iş sığdırmış  padişah denilmiştir . Bu dönemin genel özellikleri şunlardır :
* Yavuz Sultan Selim babası 2. Bayezid'i tahttan indirerek  başa geçen tek hükümdardır.
* Bu dönemde ilk defa Bozoklu Celal  tarafından ekonomik nedenden dolayı ( avarız vergisinin alınmaya devam etmesi) Tokat'ta Celali isyanları çıkmıştır. Yani Celali isyanları ilk olarak Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde çıkmıştır.
* 1514 yılında  Osmanlı Devleti ile Safevi Devleti (İran) arasında  Çaldıran Savaşı yapılmıştır. Bu savaşı Osmanlı kazanmıştır.
* Piri Reis hazırladığı dünya haritasını Yavuz Sultan Selim' e sunmuştur.

* 1515 yılında Yavuz Sultan Selim Turnadağ  Savaşı ile Dulkadiroğullarına son vermiş, böylece Anadolu'da Türk siyasi birliği kesin olarak sağlanmıştır.

* 1516 yılında ise Memlükler ile Mercidabık Savaşı yapılmış,   halife esir alınmış, Yavuz Sultan Selim  Şam'da bulunan Muhyiddin Arabi'nin mezarını buldurmuş ve onun için külliye ve türbe yaptırmıştır.
* Yine 1617 yılında ise Memlük Devleti ile Ridaniye Savaşı yapılmış ve bu savaş sonucunda Memlükler yıkılmıştır. Ridaniye Savaşı ( Mısır Seferi)'nın sonuçları ise şunlar olmuştur:
- Memlük Devleti yıkılmıştır.
- Halifelik Osmanlı'ya geçti ve Osmanlı'nın teokratik yapısı güç kazandı.
- Kutsal emanetler İstanbul'a getirilmiştir.
- Baharat Yolu Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir.
- Venedik , Kıbrıs için ödemekte olduğu vergiyi Osmanlı Devleti’ne ödemeye başlamıştır.
- Mısır'da bulunan hazineler  İstanbul'a getirilmiştir.
Not: Yavuz Sultan Selim şu sözü söylemiştir:

'' Kim ki torunlarımdan hazineyi benim kadar doldurursa  kapılar onun mührüyle  mühürlensin; dolduramazsa benim mührümle mühürlenmeye devam etsin'' sözünü söylemiştir. Zaten  Yavuz Sultan Selim( Birinci Selim)'den sonra da hazine bir daha asla o kadar dolmamış ve bunun için de hazine Yavuz Sultan Selim'in mührü ile mühürlenmiştir.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.