Topkapı Sarayı İle Dolmabahçe Sarayının Farklılıkları Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Topkapı Sarayı İle Dolmabahçe Sarayının Farklılıkları Nelerdir ?

    0


Topkapı Sarayı İle Dolmabahçe Sarayının Farklılıkları Nelerdir ?

Topkapı Sarayı İle Dolmabahçe Sarayı arasındaki farklılıklar şunlardır :
* Topkapı Sarayı  Erken Dönem Osmanlı Sanatı ( 1300-  1500) içinde yer alır . Dolmabahçe Sarayı ise  Türk Ampir Üslüp Dönemi  içinde yer alır . Yani Dolmabahçe Sarayı Geç Dönem Osmanlı Sanatı  (1718- 1930) içinde yer alır . Dolmabahçe Sarayı'nda Batı etkisinin olduğunu görürüz .
* Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmet (2. Mehmet) tarafından yaptırılmıştır .

* Topkapı Sarayı   Enderun , Birun ve Harem  şeklinde üçe ayrılmıştır .
* Topkapı Sarayı 400 yıl kadar  Osmanlı Devleti'ninen uzun  yönetim merkezi olarak kullanılan saraydır .

* Topkapı Sarayı padişahın  idari işlerini yürüttüğü ve aile yaşamını devam ettirdiği yerdir .
* Kapıkulu  Ordusu ve saray bürokratları Topkapı Saraı içinde bulunmuştur .
* Topkapı Sarayına zaman içinde ilave binalar da yapılmıştır . Başlıca ilave yapılar ise şunlardır : Çinili Köşk, Yemiş Odası, Revan Köşkü, Bağdat Köşkü, 3. Ahmet Kütüphanesi .

* Dolmabahçe Sarayı ise Abdulmecit Dönemi'nde inşa edilmiştir . Batı sarayları örnek alınarak yapılan ilk saray Dolmabahçe Sarayıdır . Dolmabahçe Sarayı  ilk zamanlarda Beşiktaş Sarayı olarak da adlandırılmıştır . Dolmabahçe Sarayının mimarı Sarkis Balyan'dır . Osmanlı Devleti'nde batılaşma hareketleri  Fransız kültürün Osmanlı  sanatını etkilemesine  neden olmuştur . Batı'da görülen Ampir  Üslupta  insan ve hayvan figürleri öne çıkmıştır . Dolmabahçe Sarayı da bu Geç Dönemin Türk Ampir Uslüp dönemi içinde yer alan bir saraydır .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.