Şeyh Sait İsyanı'nı (1925) Bastırmak İçin Alınan Önlemler Neler Olmuştur ? Yazınız . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Şeyh Sait İsyanı'nı (1925) Bastırmak İçin Alınan Önlemler Neler Olmuştur ? Yazınız .

    0

Şeyh Sait İsyanı'nı  (1925) Bastırmak İçin Alınan Önlemler Neler Olmuştur ? Yazınız .

*Sıkıyönetim ilan edildi.
* Hükümet değişikliği yaşandı . Fethi Bey Hükümeti yerine  İsmet Paşa Hükümeti kuruldu . Milli Savunma Bakanı ise Recep Peker olmuştur .
* Dini veya dinin kutsal olarak  kabul ettiği kavramları siyasete alet edenlerin vatan haini sayılması kabul edildi . Böylece de Hıyanet-i Vataniye  Kanunu'nun kapsamında bir takım  düzenlemelere gidildi .
* 4 Mart 1925 tarihinde Takriri Sükun  Kanunu ( Huzuru Koruma Kanunu)  kabul edilmiştir .

* Ayaklanmayı bastırmak ve suçluların bir an önce  yargılanmasını sağlamak amacı ile  Ankara ve Diyarbakır'da İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur.

Ankara’da kurulan İstiklal Mahkemeleri'nin başına  Ali Çetinkaya getirilmiştir. Diyarbakır'da kurulan İstiklal Mahkemeleri’nin başkanlığına ise  Hacim Muhittin  Çarıklı getirilmiştir.
Şeyh Sait İsyanı Cumhuriyet rejimini yıkmaya yönelik olarak çıkan isyandır . İngiltere , Musul ile Türkiye arasında , Türkiye'nin Musul'a ulaşmasını önlemek amacı ile  bu isyanı desteklemiştir . Ali Fethi Okyar isyanı bastıramamış ve yerine İsmet İnönü getirilmiştir. Bu isyan zor da olsa bastırldı .

Şeyh Sait İsyanı'na destek olan  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası , laiklik ilkesini kötüye kullandığı için   kapatılmıştır. Basın yayın özgürlüğü sınırlandırılmış ve kimi gazeteler ise kapatılmıştır . Ülkede çok partili hayata geçmek için  koşulların henüz elverişli olmadığı da anlaşılmıştır .


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.