Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın Kurulma Nedenleri Maddeler Halinde ( 12 Ağustos 1932) - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın Kurulma Nedenleri Maddeler Halinde ( 12 Ağustos 1932)

    0

Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın Kurulma Nedenleri  Maddeler Halinde  ( 12 Ağustos 1932 )

Serbest Cumhuriyet Fırkası Ali Fethi Okyar tarafından kurulmuş bir partidir. Makbule Atadan da bu partide görev almıştır.
Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulma nedenleri şunlardır:
* Türkiye Büyük Millet  Meclisinin  daha iyi çalışmasını sağlamak
* Farklı fikirlerin  Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilmesini sağlamak
* Demokratik yönetim yapısını  devam ettirmek, korumak

*  1929 Dünya  Ekonomik krizinden  daha az zarar ile çıkmasını sağlamak
* Cumhuriyet Halk Fırkası üzerinde  siyasal denetim kurulmasını sağlamak

Serbest Cumhuriyet  Fırkası Ekonomik krizden  liberal ekonomi politikaları ile kurtulmayı  amaç edinmiştir. Bunun için de bu fırkanın içinde yer alan maddeler şunlar olmuştur:
-  İki dereceli seçimden, tek dereceli seçime geçilmesini savunmuştur.
- Ekonomide devletin müdahalesini kabul etmemiştir.
- Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesini savunmuştur.
- Yabancı sermaye  faaliyetlerine izin verir.
- Laik, cumhuriyetçi, milliyetçi, ve halkçı nitelikleri benimsemiştir
- Teşvik-i Sanayi Kanununun  tam olarak hayata geçirilmesini savunur.
- Özel teşebbüsün yatırım faaliyetlerine destek olur.
- Köylülerin , zanaatkarların ve işçilerin  yaşam şartlarının  iyileştirilmesi için çalışır.
- Vergilerin halkın  durumuna göre olmasını savunur
- Milletler Cemiyeti ile  olan ilişkileri  iyi tutmaya çalışır
- Türk lirasının değerini korumak için  çalışır.

Not: Serbest Cumhuriyet Fırkası, Türkiye Cumhuriyeti'nin  ikinci muhalefet partisidir. Bu fırkanın  rejim karşıtı kişiler tarafından ele geçirilmesi, ülkenin  çok patili hayata geçişi için  henüz uygun olmadığını göstermiştir.  Daha sonra bu parti Ali Fethi Okyar tarafından  partilerin içine gericilerin girdiğini  gördüğü için bu partiyi  feshetmiştir.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.