Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi'ne Girmesinin Nedenlerini Yazınız ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi'ne Girmesinin Nedenlerini Yazınız ?

    0


Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi'ne Girmesinin  Nedenlerini Yazınız ?

Osmanlı Devleti'nin Duraklama  ( Tereddi ve Tagayyür Dönemi  yani Bozulma Ve Yozlaşma Dönemi ) Dönemi'ne girmesinin nedenleri şunlardır :
İç Nedenler  şunlardır:
* Merkezi otoritenin bozulması
* Saray kadınlarının devlet yönetimine karışması
* Küçük yaştaki çocukların tahta çıkması  . Örneğin;  4. Mehmet altı yaşında tahta çıkmıştır.
* Savaşların uzun sürmesi ve yenilgilerin artması
* Eyaletlerdeki yöneticilik yapacak kişilerin belirlenmesinde rüşvet ve iltimasın  yaygınlaşması
*  Kapıkulu, ulema ve devlet adamlarının  iktidar mücadelesi sonucunda  sık padişah değişikliğinin yaşanması

* Ganimet gelirlerinin azalması
* Saray masraflarının artması

* Kapitülasyonların yaygınlaşması
* Beşik ulemalığı siteminin getirilmesi ( Alimin oğlu Alimdir anlayışı ile hareket edilmesi)
* Kadıların rüşvetsiz iş yapmamaya başlaması
* Medreselerde okutulan pozitif bilimlerin  ihmal edilmesi, çıkarılması
* Nüfusun artışı ile işsiz ve topraksız bir toplum ortaya çıkması
* Bağlı beyliklerin gönderdiği hediyelerin azalması
* İsyanların bastırılmasında kullanılan yöntemlerin teba (halk)  ile  devletin arasını açması
* Tımar sisteminin bozulması
* Eskiden askerler'' Ocak Devlet içindir'' anlayışı ile hareket ederken, artık ''  Devlet Ocak İçindir'' anlayışı ile hareket edilmesi
* Orduya Devşirme Kanunu'na aykırı olarak  asker alınması
* İlmiye sınıfının bozulması ( adalet, eğitim, belediye işlerinde bozulmalar başlamıştır)
* Donanmanın başına  denizcilikten anlamayan kişilerin  getirilmesi
* Yeniçerilerin devlet adamları tarafından kışkırtılıp , kullanılması gibi nedenler Osmanlı Devleti'nin Duraklaması'nın iç nedenleri arasında yer alır.

Osmanlı Devleti Duraklaması'nın Dış Nedenleri ise şunlardır:
* Coğrafi Keşiflerin yapılması
* Rönesans ve Reform Hareketleri
* Avrupa'da  bilim ve teknolojinin  gelişmesi
* Avrupa'da feodalitenin sona ermeye başlaması ve merkezi  krallıkların kurulmaya başlaması
* Osmanlı Devleti'nin doğal sınırlara ulaşması  gibi nedenler de Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemine girmesinin dış nedenleri arasında yer alır.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.