Osmanlı Devleti'ndeki Bilim İnsanları Hakkında Bilgiler - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Osmanlı Devleti'ndeki Bilim İnsanları Hakkında Bilgiler

    0

Osmanlı Devleti'ndeki Bilim İnsanları Hakkında Bilgiler

1) Piri Reis:  Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman  döneminde yaşamıştır. İlk Dünya haritasını çizen bilim insanıdır. Piri Reis hazırladığı ilk haritasını Yavuz Sultan Selim'e sunmuştur. En önemli eseri Kitab-ı Bahriye adlı eserdir. Piri Reis ayrıca Hint Deniz seferlerine de katılmıştır.
2) Ali Kuşçu:  Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde yaşamış olan bilim insanıdır. Matematik ve astronomi ile ilgilenmiştir. Ay'ın haritasını çıkaran bilim insanı Ali Kuşçu'dur. İstanbul'un enlem ve boylamını hesaplamıştır. Ayasofya Medresesi'nin  müderrisliğini yapmıştır. En önemli eseri olan  Fethiye2yi Fatih Sultan Mehmet'e sunmuştur.
3) Molla Fenari:   Osmanlı Devleti'nin ilk şeyhülislamı Molla Fenari'dir.
4) Seydi Ali Reis:  Kitab-ül Muhit ( Yön Haritası), Miratül Memalik ( Ülkelerin aynası) en önemli eserleri arasında yer alır.

5) Davud-u Kayser: Osmanlı Devleti2nin ilk müderrisdir.
6) Akşamseddin:  Mikrobun varlığı ile ilgili çalışmalarda bulunmuştur. Kısacası ''Mikrobiyolojinin Babası'' diyebiliriz. Akşamseddin aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet'in hocasıdır.

7) Sabuncuoğlu Şerafettin:  '' Türk Plastik Cerrahisinin Babası''  olarak bilinir. Osmanlı2nın  ilk ve en ünlü cerrahi olarak bilinir. En önemli eserleri ise şunlardır: Mücerrebname ve Kitabül Cerrahiyetül Haniye adlı eserlerdir.
8) Ahmet Cevdet Paşa:  Tarihi Cevdet, Mecelle ve Kısas-ı Enbiya adlı eserleri vardır.
9) Marco Paşa:  Marco Paşa hastalarını sabırla dinlediği çin  halk arasında şöyle bir söz olmuştur: Git derdini Marco Paşa'ya anlat'' adlı deyim ortaya çıkmıştır.
10) Mustafa Behçet Efendi:  Tıbbiye Şahane'nin başhekimliği görevini yapmıştır.
11) Mehmet Fatih Gökmen:  Takvim çalışmları yapmıştır. Hem Osmanlı2da hem de Türkiye Cumhuriyeti'nde  bilime hizmet etmiş  önemli bilim insanıdır.
12) Evliya Çelebi: Osmanlı'nın en önemli seyyahıdır. En önemli eseri ise '' Seyahatname'' 'dir.
13) Ebu Suud Efendi:  Osmanlı Devleti2nin en önemli  şeyhülislamıdır.
14) Ayaşlı Şifai:  Hekimlik yapmıştır.
15) Erzurumlu İbrahim:  Astroloji, astronomi ve matematik ile  uğraşmıştır. En önemli eseri ise Marifetname adlı eserdir.
16) Koçi Bey:  Risalesini 4. Murat'a unmuş bilim insanıdır.
17) Humbaracı Ahmet Paşa:  Gerçek ismi Comte de Bonneval'dir. Humbaracı Oacğını Batılı  tarzda yetiştirmiş, ıslah etmiştir. Batı'dan getirilen ilk teknik uzman Humbaracı Ahmet Paşa'dır.
18) Naima:  İlk resmi tarih yazarıdır. Son tarih yazarı ise  Abdurrahman  Şeref Efendi'dir.
19) Takuyiddin Mehmet:  Osmanlı'nın ilk rasathanesini kurmuştur. Osmanlı'da otomatik makineler üzerine  ilk eseri yazan kişidir.
20 ) Katip Çelebi:  Seyyahtır. En önemli eseri  Cihannüma ve   Keşfüzzünnun^'dur.
21) Lagari Hasan Çelebi:  Dünya tarihinde roketle uçan ilk insan Lagari Hasan Çelebi'dir.
22) Hazerfen Ahmet Çelebi: İnsanlık tarihinin ilk başarılı uçuşunu gerçekleştiren  kişidir.
23) Kadızade-i Rumi: Ali Kuşçu ve Uluğ Bey'yin hocasıdır. Astronomi ve matematik ile ilgilenmiştir.
24) Altuncuzade: İdrar yolu hastalıkları ve tedavisi ile uğraşmış bilim insanıdır.
25) Mirim Çelebi:  Matematik ve astronomi ile  uğraşmıştır. Ali Kuşçu'nun torunudur.
26) Ahi Çelebi: Böbrek hastalıkları ile uğraşmış ve bu hastalıkların tedavisi için çalışmıştır.
27) Molla Lütfi: Fatih Sultan Mehmet döneminin önmeli matematikçidir.

28) Sinan Paşa: Fatih Sultan Mehmet döneminin ünlü matematikçisidir.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.