Nizamülmülk Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Nizamülmülk Hakkında Bilgi

    0

Nizamülmülk Hakkında Bilgi

Büyük Selçuklu döneminde yaşamış olan  bir bilim insanıdır . İran kökenli olan Nizamülmülk Alparslan ve Melikşah döneminde Büyük Selçuklu Devleti'nde vezirlik yapmıştır . Bağdat'ta Nizamiye Medresesi'ni  yaptıran ilim insanıdır .  En önemli eseri ise  Siyasetname'dir . Bu eserde ise devlet yönetimi ile ilgili bilgiler yer almaktadır . Ikta sistemini uygulamaya koyan kişi de Nizamülmülk'tür . Büyük Selçuklu Devleti zamanında yaşayan bu bilim insanı Şii Fatimilerce desteklenen Hasan Sabbah'ın yürüttüğü Batınicilik faaliyetlerine karşı çıkmış ve Batıniliği savunmamıştır .

Batinicilikle ile mücadele etmiştir. Bundan dolayı da Nizamülmülk ve Melikşah Batinilerce düzenlenen suiskastlerde öldürülmüştür .

Nizamiye Medreselerinin kuruluşunda etkili olan Nizamülmülk Siyasetname adlı eserini Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah'a sunmuştur . Nizamülmülk'ün Büyük Selçuklu Devleti'ne büyük katkıları olmuştur . O öldürüldükten sonra onun gibi deneyimli bir vezir olmadığı için bu durum Selçuklu Devleti'nin  olumsuz yönde etkilenmesine neden olacaktır .

Not:  Batini lideri Hasan Sabbah  kendine bağlı olan gençleri Alamut Kalesi'nde yetiştirmiştir . Bu gençlerin beyni uyuşturulmuştur . Alamut Kalesi'nde yetişen bu kimseler  terör eylemlerinde bulunmuşlardır. Hasan Sabbah Melikşah, Mehmet Tapar ve Nizamülmülk'ün öldürülmesini sağlamıştır. Batiniciliğe son veren, Alamut Kalesi'nin altını üstüne getiren kişi ise Moğol- İlhanlı hükümdarı olan Hülagu Han'dır. Hülagu Han Alamut Kalesi'ni alarak Batiniliğe son vermiştir.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.