Meclis Hükümeti İle Kabine Hükümeti Arasındaki Farkı Açıklayınız . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Meclis Hükümeti İle Kabine Hükümeti Arasındaki Farkı Açıklayınız .

    0

Meclis Hükümeti İle Kabine Hükümeti Arasındaki Farkı Açıklayınız .

1) Meclis Hükümeti Sisteminin özellikleri:
* Meclis üstünlüğü vardır . Bu sistemde yürütme ayrı bir güç değildir .
* Meclis başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıdır .
*Yasama, yürütme, yargı erkleri mecliste  toplanmıştır .
* Meclisin üzerinde güç yoktur . Bakanlar , meclis tarafından  tek tek seçilmektedir .
* Tek meclis tipi uygulanmaktadır .
*1921 anayasası Meclis Hükümeti Sistemi'ni benimsemiştir .

2) Kabine ( Parlamenter ) Sistemin Özellikleri ise şunlardır:
* Kabine sistemi , yasama ve yürütme  kuvvetlerinin  yumuşak bir biçimde birbirinden ayrılmasına dayananan hükümet sistemidir . Yani yumuşak da olsa bir ayrılığın olduğunu görüyoruz . Bu sistemde  Meclis Hükümeti Sistemindeki gibi Kuvvetler birliği yoktur . Kabine Sisteminde kuvvetler iş birliği vardır .

* Hükümet parlamento içinden çıkmaktadır .
* Yürütme iki başlıdır . Bir yerde Bakanlar Kurlu , diğer bir tarafta ise  Devlet başkanı bulunur . Fakat devlet başkanının sorumluluğu yoktur . Diğer yandan ise  Hükümet yasamaya karşı sorumludur .
* Devlet başkanı yasama organı tarafından seçilir .
* Bu sistemde bir kimse  hem yürütmede, hem de yasamada görev alabilir.
* Hükümet güven oylaması ile kurulur veya güvensizlik oylaması ile düşürülebilir. Hükümet parlamentoyu feshedebilir.

* Kabine sitemi Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda  uygulandığı sistemdir. Ayrıca bu sistem Almanya, İngiltere, İtalya gibi ülkelerde de uygulanmaktadır.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.