Kişiliği Sona Erdiren Halleri Yazınız . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Kişiliği Sona Erdiren Halleri Yazınız .

    0

Kişiliği Sona Erdiren Halleri Yazınız .

Kişiliği Sona Erdiren Haller şunlardır :
* Ölüm
* Ölüm Karinesi
* Birlikte Ölüm Karinesi
* Gaiplik
1) Ölüm:
Kişiliğin  sona ermesinin en doğal hali ölümdür . Çünkü ölümle birlikte kişilik sona ermektedir . Kişiden kalan malları ise  mirasçılarının olur .

2) Ölüm Karinesi :
Cesedi  bulunmamıştır fakat bireyin ölümüne kesin gözle bakılır. Yani burada kanun koyucu, ölüm karinesinden faydalanmaktadır . Kişinin ölümüne kesin gözle bakılıyorsa , cesedi ortada olmamışsa bile  o kişi ölmüş olarak kabul edilir .

Cesedi bulunmayan kişinin  künyesine , mahallin  en büyük mülki amirinin  emri ile ölüm kaydı düşürülür . Fakat ölüm karinesi  adli bir karinedir ve ölüm karinesinin aksi ispat edilebilir. Ölüm karinesi hazırlandıktan sonra  kişinin mal varlığı mirasçılarına geçer. Hakkında ölüm karinesi hazırlanmış bir kimsenin  evliliği de kendiliğinden son bulmuş olur. Yani kişinin kişilik hakları sona ermiş olur .
3) Birlikte Ölüm Karinesi :
Birlikte ölüm gerçekleştiği için, hangisinin önce ölüp hangisinin sonra öldüğü bilinmediği için  kişiler aynı zamanda ölmüş olarak kabul edilir. Birlikte ölüm karinesinin en önemli sonucu ise , bu ölen kimselerin bir birilerinin mirasçısı gibi bir durumun olamayacağıdır. Yani birlikte ölüm karinesi ölüm zamanına  karinedir. Birlikte ölmüş olan kişilerin  mirası kendi mirasçılarına geçer. Yani her kişinin malı kendi yakınlarının olur.
4) Gaiplik:
 Medeni Kanunu'na göre , ölüm tehlikesi içinde  kaybolma veya  kendisinden uzun zamandır  haber alınmayan bir kimsenin  ölümü hakkında kuvvetli ihtimal varsa o kişinin gaipliğine karar verilmesi hakimden istenebilir.

Karine : Bir kısım somut olgulardan  yola çıkılarak blinmeyen bir olgunun  sonuçlarının çıkarılmasına karine denilir.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.