Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lügat-it Türk'te Türkler ile İlgili Hangi Konularda Bilgi Vermiştir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lügat-it Türk'te Türkler ile İlgili Hangi Konularda Bilgi Vermiştir ?

    0

Kaşgarlı Mahmut  Divan-ı Lügat-it Türk'te Türkler ile İlgili Hangi Konularda Bilgi Vermiştir ?

Kaşgarlı Mahmut Karahanlılar  döneminde yaşamış olan bir ilim insanıdır .  Kendisi filolog , etnograf ve aynı zamanda haritacı olan bir ilim insanıdır . Yazdığı eser ansiklopedil bir sözlük niteliğindedir . Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lügati't Türk adlı bu eserinde  Türk dilinin  tarihini ,  özelliklerini  ve kurallarını açıklamıştır ve anlatmıştır . Bu eserde  Türkçe kelimelerin kökenlerini  ortaya koymuştur .

Bu eseri yazma amacı ise Türkçenin Arapçadan üstün olduğunu kanıtlamaktır . Bu eser Arapça yazılmıştır . Bu eser ile Kaşgarlı Mahmut Türk dilinin zenginliğini ortaya çıkarmıştır . Bu eserde bir Türk dünya haritası bulunur .


Bu dünya haritasında  Türkler ile ilgili bilgiler yer alır . Sav , sagu , ağıt , koşuk, destan gibi Türkçe metinlerden söz edilmiştir . Kaşgarlı Mahmut bu eserinde İskitlerin en önemli , en bilinen hükümdarı olan Alper Tunga'dan yani Alper Tunga Destanından bahsetmiştir . Kaşgarlı Mahmut  bir Türk hükümdarı olan Alper Tunga'nın  İran ile yaptığı savaşlarda gösterdiği kahramanlıklardan bahsetmiştir ve Alper Tunga'yı övmüştür . Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lügat'it' Türk adlı bu önmeli eserinde  Şu Destanı ya da diğer adı Kalaç Destanı olan destandan da bahsetmiştir . Şu adında  bir Türk Hükümdarı'nın  Büyük İskender ile yaptığı mücadelelerden bahsedilmiştir . Alper Tunga Destanı ve Şu Destanı İskitler ( Sakalar)'e ait önemli destanlardır . 

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.