Kanuni Sultan Süleyman Dönemi ( 1. Süleyman ) Genel Özellikleri Hakkında Bilgi Veriniz . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi ( 1. Süleyman ) Genel Özellikleri Hakkında Bilgi Veriniz .

    0


Kanuni Sultan Süleyman Dönemi  ( 1. Süleyman ) Genel Özellikleri Hakkında Bilgi Veriniz .

* Muhibbi mahlası ile şiirler yazmıştır .
* Yavuz Sultan Selim'in oğludur .
* 46 yılda tahtta kalmıştır . Osmanlı tarihinin en uzun  süre tahta kalan padişahıdır .
* Tahtının ilk yıllarında çeşitli isyanlar çıkmıştır .
* Canberdi Gazali İsyanı ve Ahmet Paşa isyanı Memlük Devleti'ni tekrar kurmak amacı ile çıkmıştır .  Kalender Çelebi ve Baba Zünnun İsyanı ise  şii propagandası yapmışlar ve isyan çıkarmışlardır .
* Kanuni Sultan Süleyman 1521 yılında  Belgrad'ı aldı . Böylece Orta Avrupa  fetihleri için bir üs elde edilmiş oldu .
* 1522 yılında  Rodos Adası alınmıştır .

*1526 yılında dünyanın en kısa  ova savaşı olan  Mohaç Meydan Savaşı yapılmış ve bu savaşı Osmanlı 2 saat gibi kısa bir sürede kazanmıştır . Macaristan ise yenilmiştir .
* 1529 yılında  ilk defa Viyana kuşatılmıştır . Kış mevsiminin gelmesi , Osmanlı'nın  yeterli askeri donanıma sahip olmaması , surların güçlü olması gibi nedenlerden dolayı bu kuşatmada başarı sağlanamamıştır .

* 1532'de Alman seferine çıkılmıştır . Bu seferde Osmanlı'nın karşısına  herhangi bir ordu çıkmamıştır . Roma -Germen İmparatoru  Şarlken  esir  aldığı 1. Fransuva'yı serbest bırakmıştır .
* 1533 yılında Avusturya Kralı  ile Osmanlı arasında  İbrahim Paşa ( İstanbul Antlaşması ) yapılmıştır . Bu antlaşma ile  Avusturya Arşidükü  Osmanlı’nın sadrazamı ile  eşit sayılmıştır . Böylece Orta Avrupa'nın  siyasi üstünlüğünü  Osmanlı Devleti ele geçirmiştir . Yani bu dönemde Osmanlı zirve dönemini yaşamıştır diyebiliriz .
* 1606 Zitvatoruk Antlaşması’na kadar Osmanlı Devleti'nin  Orta Avrupa'daki siyasi üstünlüğü devam etmiştir .
* 1535 yılında Fransa'ya kapitülasyon verilmiştir . Bu verilen kapütilasyon her iki hükümdarın  sağlığında geçerli olması kabul edildi . Birinci Süleyman vizyon sahibi bir hükümdar olduğu için geleceği düşünerek hareket etmiştir .
* Haçlı ordusu ile  1538 yılında Preveze Deniz Savaşı yapılmıştır . Bu savaşı Osmanlı kazandı . Bu savaşın kazanılması ile Akdeniz Türk gölü haline gelmiştir. Bu zafer Barbaros Hayrettin Paşa liderliğinde kazanılmıştır .
* 1538 -1553 yılları arasında Hint Deniz seferleri yapılmıştır . Osmanlı bu seferlerde yeterli olmamıştır . Osmanlı'nın bunda başarısız olmasının nedenler ise şunlardır : Hint Denizi'nin denizcilerimiz tarafından bilinmemesi , Portekizlilerin  açık denizlerde savaşacak donanma gücünün yüksek olması ,  Bölgedeki Müslüman  sultan ve emirlerin birbirileri ile çatışma halinde olması ,  Portekizlilere karşı ortak hareket edilememesi,  Gücerat Sultanlığı'nın  bize gereken desteği sağlamaması , okyanusa dayanıklı gemilerin olmaması gibi nedenlerden dolayı Hint Deniz Seferleri başarısız olmuştur . Piri Reis 2. sefere katılmış , Seydi Ali Reis ise 4. Hint Deniz seferine katılmıştır.
* 1542 yılında Macaristan tamamen alınmıştır.
* 1551 tarihinde ise  Turgut Reis  Trablusgarp Beylerbeyliği'ne getirilmiştir.
* 1555 yılında İran ile Amasya Antlaşması yapılmıştır. İran ile imzalanan ilk resmi antlaşma Amasya Antlaşması'dır .
*1560 yılında Haçlılar ile  Cerbe Deniz Savaşı yapıldı. Bu savaşı Osmanlı kazandı. Böylece Kuzey Afrika'daki egemenliğimiz pekişmiştir.
* Daha sonra 1565 yılında Turgut Reis Malta Kuşatması esnasında şehit oldu. Yani Malta Adası kuşatılmış, fakat alınamamıştır.
* 1566 yılında ise Sakız Adası alındı. Sakız Adası Piyale Paşa tarafından alınmıştır. Sakız Adası'nın alınması ile  Akdeniz kıyıları ve boğazların güvenliği sağlanmıştır .  Daha sonra ise Zigetvar Seferi yapıldı . Bu sefer Kanuni Sultan  Süleyman'ın sın son  seferidir .

Not: Preveze Denzi Savaşı'nın yıl dönümü  ülkemizde '' Donanma Günü'' olarak kutlanır.
Not: Birinci Hint Deniz Seferi Hadım Süleyman tarafından  yapılmıştır. İkinci Hint Deniz Seferi Piri Reis, üçücüyü Murat Reis ve dördüncüyü ise Seydi Ali Reis  yapmıştır .
Not: Barbaros Hayrettin Paşa Osmanlı Devleti'nin  ilk Kaptan-ı Derya'sıdır. Kendisine Cezayir Beylerbeyliği görevi verilmiştir.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.