İslamiyet Öncesi Arabistan'ın Genel Durumu Nasıldı ? Açıklayınız . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

İslamiyet Öncesi Arabistan'ın Genel Durumu Nasıldı ? Açıklayınız .

    0

İslamiyet Öncesi Arabistan'ın Genel Durumu Nasıldı ? Açıklayınız .

İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası'da yaşantı şekli Cahiliye Devri olarak geçmiştir . İslamiyet , Arap toplumu için  bir aydınlanma hareketi olmuştur . İslamiyet Öncesi ise Cahiliye Dönemi olarak nitelendirilmiştir . Arap Yarımdadası'da siyasi birliktelik yoktu . En önemli merkezi Hicaz'dı . Çünkü Hicaz bölgesi  tarım , ticaret ve din  açısınan Arabistan'ın en işlek bölgesi konumundaydı . Hicaz'da Mekke, Medine ve Taif şehirleri bulunur . Kabe ie Mekke'de yer almaktadır . Mekke'de şehir yönetimi ile ilgili konular Daru'l Nedve  denilen  kurulda görüşülürdü . Mekke'de güçsüzlerin  , zayıfların korunması için ise Hılfu'l Fudul  ( Erdemliler) adında dernek oluşturulmuştur .

Bu dernek aynı zamanda adaletin sağlanması için  çalışmıştır . Bu derneğin etkinliklerine Sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'da katılmıştır . Arap yarımadasında aşiret  yaşantısı yaygındı . Aşiretlerin başında olan kişilere ise Melik ,Emir ve Şeyh gibi isimler verilmiştir .


Her ne kadar Arap Yarımadası'da kan davası ve cinayetler yaygın olsa da Haram aylarında , savaş yapmak yasaklanmıştır . Arap Yarımadası'da yasak olmasına rağmen yapılan savaşlara Ficar Savaşları denilmiştir . Farklı dini inanışlar vardı . Yıldız ve güneş gibi  doğal  varlıkların kutsallığına inanılmıştır . Menat , Lat , Uzza , Hübel gibi putlar kutsal olarak kabul edilmiştir . Kabe ise bugün olduğu gibi İslamiyet Öncesi'nde kutsal bir yerdi . Arap Yarımadası'da bulunan  diğer inançlar ise şunlar olmuştur : Musevilik ,  Hanifilik ve Hristıyanlık . Göçebe yaşam süren kişilere Bedevi denilirdi . Yerleşik yaşam süren kişilere ise Medeni denilirdi . Cinsiyet ayrımı vardı . Erkekler üstün görülürdü . Kadınlara mirastan pay verilmezdi . Kız çocukları Cahiliye Dönemi'nde diri diri toprağa gömülmüştür . Fakat bu  olumsuz anlayış  İslam'a geçilmesi ile son  bulmuştur . Sosyal sınıflaşmalar bulunurdu .  Kan davaları ve aşiret çatışmaları da yaşanırdı . Haram aylarında Ukaz Panayırı yapılmıştır.  Bu panayır ile kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenmiştir . Bu panayırda şiir yarışmaları düzenlenmiş ve başka etkinlikler de yapılmıştır . Dil olarak ise Arapçayı kullanmışlardır . Bu dönemde şairler toplumun sözcüsü konumunda olan önemli kişilerdi .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.