Büyük Selçuklu Devleti İle İlgili 10 Soru Ve Cevapları - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Büyük Selçuklu Devleti İle İlgili 10 Soru Ve Cevapları

    0

Büyük Selçuklu Devleti İle İlgili 10 Soru Ve Cevapları

1) Büyük Selçuklu Devleti hangi savaş sonucunda kurulmuştur ?
.................................................
2) Büyük Selçuklu Devleti'nin resmi kurucusu kimdir ?
...........................................
3) Dandakan Savaşı kimler arasında oldu ve bu savaşı kim kazandı ?
..............................................
4) Büyük Selçukluların Bizans ile yaptığı ilk önemli savaştır. Bizanslılar ile yazılı antlaşma yapılmıştır . Gürcü Kralı Liparit esir alınmıştır . Bizans yenilmiştir . Bu savaşın adını ve tarihi yazınız.
......................................
5) Abbasi Halifesi kime neden Doğu'nun ve Batı'nın Sultanı unvanı vermiştir ?
...................................................
6) Hristıyanlar için kutsal olarak kabul edilen Ani'yi kim fethetmiştir ?
....................................
7) Ani Şehrini  fethettiği için Alparslan'a halife tarafından hangi unvan verilmiştir ?
.......................................

8) Sultan Alparslan döneminde yaşanmış olan bu savaşın sonucunda Bizans mağlup olmuştur. Anadolu'nun kapısı Türklere açılmıştır. Anadolu'da ilk  Türk İslam Devletleri kurulmuştur. İlk defa bir Bizans İmparatoru  Müslüman bir  sultana esir düşmüştür. ( Romen Diyojen). Haçlı Seferlerinin başlamasına neden oldu . Türklerin Avrupa'ya ilerleyişi hızlanmıştır. Bu sonuçlar hangi savaşın sonucudur ?
.......................................

9) Malazgirt Savaşı'nın diğer adını yazınız .
........................................
10) Büyük Selçuklu Devleti en parlak zamanını kim zamanında yaşamıştır?
......................................
11) Büyük Seçuklu Devleti'nin önemli bilginlerindendir. Sultan Alparslan ve Melikşah zamanında  vezirlik yapmıştır. Bağdat'ta Nizamiye Medreselerini yaptırmıştır. Bu kişi kimdir?
....................................
12) Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında önemli rol oynamıştır. Hasan Sabbah adında bir kişi tarafından başlatılan hareketin adı nedir?
....................................
13) Batinilerce düzenlenen suikat sonucunda öldürülen, Büyük Selçuklu Devleti'nin önemli vezirlerinden olan kişinin adını yazınız.
.................................
14) Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında önemli rol oynayan savaşın adını ve bu savaşın kimler arasında yapıldığını yazınız .
.............................
15. Mehmet Tapar kimler tarafından öldürüldü ?
................................
16)  Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılma nedenlerini yazınız .
...................................

Cevaplar:

1. Dandanakan Savaşı sonucunda, İran'da kurulmuştur.      2. Devletin resmi kurucusu  Tuğrul Bey'dir.     3. Büyük Selçuklu ve Gazneliler arasında oldu. Bıu savaşı Büyük Selçuklu Devleti kazanmıştır.    4. Pasinler Savaşı (1048)    5. Tuğrul Bey'e bu unvan verilmiştir. Nedeni ise şudur: Tuğrul Bey Abbasi Halifesi'ni Şii Büveyhoğulları'nın  baskısından kurtarmıştır. Bundan dolayı da kendisine Abbasi Halifesi tarafından '' Rükneddin''anlamına gelen Doğu'nun ve Batı'nın Sultanı unvanı verilmiştir.    6. Sultan Alparslan    7. Ebul Feth  ( Fetihlerin Babası)     8. Malazgirt Savaşı    9. Yurt Açan Savaşı    10. Sultan Melikşah    11. Nizamülmülk    12. Batınilik hareketi     13. Nizamülmülk    14. Katvan Savaşı. Büyük Selçuklular le Karahitaylar arasında yapılmıştır. Yıkılmanın en önemli nedi bu savaşın kaybedilmesidiri.    15. Batiniler tarafından öldürülmüştür.      16. Batinilik faaliyetleri, Katvan Savaşı, Melik ve atabeylerin bağımsızlıklarını ilan etmeleri, Abbasilerin  eskisi gibi siyasal gücü elinde bulundurmak istemeleri, Haçlı Seferleri, Oğuzların devlete küsmesi ve isyan etmesi, taht kavgaları,  Sultan Sencer'in ölümü ile Büyük Selçuklu Devleti yıkılmıştır.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.