Biruni Hakkında Bilgi Edininiz - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Biruni Hakkında Bilgi Edininiz

    0

Biruni Hakkında Bilgi Edininiz

Biruni Gazneliler Dönemi'nde yaşamış olan  önemli Türk İslam bilginlerinden biridir . Kendisine El- Üstad ( Elberuni) de denilmiştir . Biruni Yerçekiminin varlığını Newton'dan önce söyleyen  bilim insanıdır .  Gazneli Mahmut Hindistan'a çeşitli seferler düzenlemiştir . Biruni de bu seferlere katılmıştır . Gazneli Mahmut Biruni için şu sözü söylemiştir :
" Sarayımın en kıymetli hazinesi '' ifadesini kullanmıştır.
Biruni' nin en önemli eserleri şunlardır:

* Asarül Bakiye
* Kitabü's Saydeletif Tıp

* El Kanünül Mesudi adında önemli eserler yazmış olan Türk İslam bilim insanıdır .
Biruni jeodazi ilmini ( yer kürenin şeklini tespit etme,yeryüzünü çölme işlemlerini konu edinenen bilim dalına Jeodazi denilmektedir ) bulan kişidir .
Biruni Asarül Bakiye adlı eserinde Asya milletlerinin  tarihini anlatmış ve bu milletler hakkında önemli bilgiler vermiştir . Kitabüs's Saydeletif Tıp adlı eserini ise  eczacılık alanında yazmıştır ve bu alanla ilgili bilgilerre yer vermiştir bu eserinde .

Biruni ayrıca coğrafya , astronomi ,Matematik , musiki  ve felsefe ile de ilgilenmiş bir bilim insanıdır . Hindistan ile ilgili de bir kitap yazan bu bilim insanı Gazneliler döneminde yetişmiş olan önemli kişilerden birisidir . Güneş sitemi üzerine çalışmalarda da bulunmuştur. Avrupa'da Alberuni ( Aliboron ) olarak bilinir .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.