Anadolu Selçuklu Devleti İle İlgili Açık Uçlu Sorular - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Anadolu Selçuklu Devleti İle İlgili Açık Uçlu Sorular

    0


Anadolu Selçuklu Devleti İle İlgili Açık Uçlu Sorular

1) Anadolu Selçuklu Devleti kim tarafından , ne zaman kurulmuştur ?
....................................
2)  Birinci Haçlı Seferi sonrasında başkent nerden nereye taşınmıştır ?
..........................
3) Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk başkenti neresi olmuştur ?
.....................................
4) Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın mezarı nerededir ?
.............................
5) 2. Kılıçaraslan zamanında yaşanmış olan Miryekafalon Savaşı'nın önemini yazınız .
........................................
6) Miryekefalon Savaşı'nın diğer adlarını  yazınız .
...................................

7) Samsun ve Antalya kim zamanında alınmıştır ?
.................................
8) Sinop kimin zamanında fethedilmiştir ?
..................................

9) Anadolu Selçuklu Devleti en parlak zamanını kim zamanında yaşamıştır ?
....................................
10) Suğdak ve  limanı ve Alanya kim zamanında fethedilmiştir ?
.........................................
11) Baba İshak İsyanı hangi devlet zamanında çıkmıştır ve bu isyanın önemini yazınız .
..................................
12) Anadolu Selçuklu Devleti ticareti geliştirmek için neler yapmıştır ?
...............................................
13) Kösedağ savaşı hangi devletler arasında yapılmıştır ve bu savaşın sonuçlarını yazınız .
...............................................
14) Anadolu Selçuklu Devleti zamanında yetişmiş ilim insanlarını yazınız .
....................................................
15. Anadolu Selçuklu Devleti'ne ilk para kim zamanında bastırılmıştır ?
...................................
16) Anadolu  Selçuklu Devleti zamanında ilk altın para kim zamanında bastırılmıştır ?
.....................
17) Anadolu Selçkulu Devleti'nin ilk hastanesinin adını yazınız .
..........................
18) Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk camisinin adını yazınız .
..................................
19) Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk medresesinin adını yazınız .
................................
20) Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk hanının adını yazınız .Cevaplar:
1. Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından, 1075 tarihinde kurulmuştur.     2. Başkent İznik'ten Konya'ya taşınmıştır.     3. İznik     4. Suriye'de bulunan Caber Kalesi'ndedir.    5. Anadolu kesin olarak Türk yurdu olmuştur, Bizans'ın Türkleri Anadolu2dan atma umudu kaybolmuştur, Anadolu Selçuklu Devleti bu savaş ile  savunmadan saldırya geçmiştir, Anadolu Selçuklu Devleti2nin sınırları batıya doğru genişlemiştir.    6. Yurt Tutan Savaşı, Kumdanlı Savaşı bu savaşın diğer adlarıdır.     7. Birinci Gıyaseddin  Keyhüsrev     8. İzzetin Keykavus    9. Alaeddin Keykubat     10 Alaeddin Keykubat    11. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında çıkmıştır. Baba İshak İsyanı  ilk dini nitelikli olan toplumsal bir isyandır, ayaklanmadır.     12 . Suğdak, Samsun, Alanya ve Sinop  fethedilmiştir, kervansaraylar yapılmıştır, sigortacılık sistemi başlatıldı, Venedik ve  Kıbrıs ile  ticari antlaşmalar yapılmıştır.     13. Bu savaş Anadolu Selçuklu Devleti  hükümdarı 2. Gıyaseddin Keyhüsrev ile  İlhanlı Moğol hükümdarı Baycu Noyan arasında yaşanmıştır.  Kösedağ Savaşı ile Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiştir,  Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuştur Anadolu Selçuklu Devleti İlhanlılara bağımlı hale gelmiştir, Anadolu'da Türk nüfusu artmıştır.( Bu olumlu bir sonuçtur.),  Anadolu yağmalanmış, tahrip edilmiştir, kervan ticaret yolları değişmiş, Anadolu Selçuklu Devleti'nin ekonomisi büyük zarar görmüştür, Moğollar koydukları vergiler ile Anadolu Selçuklu Devleti'ni baskı altına almıştır, Siyasi birlik bozulduğu için  çok sayıda küçük beylikler kurulmuştur.          14. Hz. Mevlana, Hacı Bektaşi Veli, Aşık Paşa, Yunus  Emre, Gülşehri, Ravendi, Hoca Dehhani, Muhyiddin Arabi, Hacı Paşa.   15. Birinci Mesut    16. 2. Kılıçarslan       17. Gevheri Nesibe Darüşşifası     18) Alaeddin Cami    19. Kayseri  Kocahasan Medresesi    20) Alay Han

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.