Abdulaziz Dönemi Islahatları ( 1861- 1876 ) - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Abdulaziz Dönemi Islahatları ( 1861- 1876 )

    0

Abdulaziz Dönemi Islahatları ( 1861-  1876 )

* Nizamiye Mahkemeleri kurulmuştur .
* Hilal-i Ahmer Cemiyeti ( Kızılay) kurulmuştur .
* Matbuat Nizamnamesi çıkarılmıştır .
* Darüşşafaka açılmıştır .
* İlk resim sergisi açılmıştır .
* Bu dönemde aydınlar  Yeni Osmanlılar adı ile örgütlenip  meşrutiyetin ilanı için  mücadele etmişlerdir fakat Sultan Abdulaziz  konu hakkında gerekli duyarlılığı göstermemiştir . Bu da  Sultan Abdulzaziz'in  bir cinayet sonucu tahtan  indirilmesine neden olmuştur . Daha sonra başa geçen kişi ise  5. Murat olmuştur .

* Beylerbeyi Sarayı ve Çırağan Sarayı yapılmıştır .
* Dünyanın üçüncü büyük deniz filosu  oluşturulmuştur .

* Darülfünun  adında ilk Osmanlı  üniversitesi  bu dönemde kurulmuştur .
* Vilayet Nizamnamesi çıkarılmıştır .
* 1875 yılında çıkarılan Ramazan Kararnamesi ile  devletin faizleri dahi ödeyemeyeceği anlaşılmıştır .
* İlk defa bir padişah yurt dışına çıkmıştır . Abdulaziz Fransa'ya davet edilmiştir .  Sultan Abdulaziz Avusturya, Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve Macaristan'ı ziyaret etmiştir.
* Robert Koleji açılmıştır.
* Galatarasaray Sultanisi açılmıştır.
* Darülmuallimat açılmıştır. ( Kız Öğretmen  Okulu)
* Osmanlı  Medeni Kanunu olan Mecelle yazılmaya başlamıştır.
* Bu dönemde Osmanlı hazinesi iflas etmiştir.
Not: Abdulaziz döneminde yaşanan siyasi gelişmeler ise kısaca şunlardır:

 Eflak ve Boğdan birleşmiştir, Karadağ ile savaş yapılmış, Belgrat olayları yaşanmış, Girit ayaklanması yaşanmış, Mısır Valisi'ne  Hidivlik verilmiş, Karadeniz'in yansızlığı kaldırılmış, Rusya Balkanlarda bölücü  faaliyetlerini artırmıştır.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.