1961 Anayasası Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

1961 Anayasası Hakkında Bilgi

    0


1961 Anayasası Hakkında Bilgi

* 1961 Anayasası darbe anaysasasıdır .
* İlk defa kuvvetler ayrılı ilkesi  ( parlementer sistem ) benimsenmiştir .
* Anayasanın üstünlüğünü kabul etmiştir .
* Yürütme görevi Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı tarafından yerine getirilir .
*'' Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir'' ilkesi 1924 Anyasasındaki yerini korumaya devam etmiştir .
* Yüksek Hakimler Kurulu kurulmuştur .
* Çoğulcu demokrasi anlayışı benimsendi .
* Diyanet İşleri Başkanlığı düzenlenmiştir .
* Sosyal hak ve ödevler sistematik olarak ilk  defa bu anayasada düzenlenmiştir .

* Cumhuriyetçilik ve laikliği kabul eden anayasadır . Devletçilik , halkçılık , imkılapçılık  ilkelerini kabul etmemiştir . Milliyetçilik ise milli devlet olarak değiştirilip kabul edilmiştir . Bu anayasada sosyal devlet özelliği olduğu için diğer ilkeler kabul edilmemiştir . Çünkü sosyal devlet anlayışının olduğu sistemde zaten bu ilkeler var kabul edilir .

* Bakanlar milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi  üyeler arasından Başbakan tarafından seçilir .
* Mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik güvencesi tanınmıştır .
* Milli Güvenlik Kurulu düzenlenmiştir .
* Danıştay , Yargıtay , Uyuşmazlık Mahkemesi ve Askeri Yargıtay düzenlenmiştir .
* Anayasanın üstünlüğü ilkesi güvence altına alınmış ve Anayasa Mahkemesi kurulmuştur .
* Başlangıç metnine ilk kez 1961 Anayasasında yer verilmiştir .
* İnsan haklarına dayalı , demokratik , sosyal ve hukuk devleti ilkeleri kabul edilmiştir .
* Çift yapılı Meclis sistemi benimsendi .
Not: Ülkemizde siyasi şiddet olayları arttığı için 12 Mart  1967 yılında  bir muhtıra yayınlanmıştır. Partiler üstü hükümet kuruldu ve 1961 Anayasasında bir kısım değişikliklere gidilmiştir . İşte bu değişiklikler şunlardır:
1971- 1973 Değişiklikleri :
* Yürütme gücü güçlendirildi . Bakanlar Kurulu'na Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi verildi.
* Devlet Güvenlik Mahkemesi ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kuruldu.
* Anayasa Mahkemesi, Anayasadaki değişiklikleri sadece şekil yönünden  denetleyebilir  hükmü ilave edildi.
* Üniversitelerin özerkliği kaldırıldı.
* Yargı denetimine sınırlamalar getirildi.
* Küçük siyasi partilerin Anayasa Mahkemesine  iptal davası açması yasaklandı.
* Temel hak ve özgürlükler sınırlandı.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.