1924 Anayasası Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

1924 Anayasası Hakkında Bilgi

    0


1924 Anayasası Hakkında Bilgi

* ''Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir''  ilkesi  kabul edildi . Bu madde ile devletin yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğu  belirtildi . Ülkeyi yönetecek olanlar ancak ve ancak  seçim yolu ile ülkeyi idare edebilir .
* 1924 Anayası Karma Hükümet sistemini kabul etmiştir . Kuvvetler birliği ve  görevler ayrılığı benimsenmiştir .
* 1924 Anayasası sert bir anayasadır .
* 1924 Anayasası çoğunlukçu demokrasi anlayışını benimseyen bir anayasadır .
* Seçimler 4 yılda bir yapılır .

* 1924 Anayasası'nda Türkiye Devleti'nin dini İslamdır , resmi dili Türkçedir , başkenti Ankara'dır hükmü  yer almıştır .
1924 Anayasası'nda da değişiklikler yaşanmıştır . Şimdi bu değişiklilere göz atalım :

1924 Anayasası Değişiklikleri :
* 1928 '' Devletin dini İslam'dır " ibaresi  anasayadan çıkarılmıştır .
* 1930 yılında kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı verilmiştir .
*1933 yılında kadınlara  muhtarlık seçimlerine katılma hakkı verilmiştir .
* 1934 yılında  kadınlara genel seçimlere katılma hakkı verilmiştir .
* 1937 yılında Atatürk ilkeleri  Anayasa'ya eklenmiştir. Bu ilkeler şunlardır :
- Cumhuriyetçilik , Milliyetçilik
-Laiklik
-Halkçılık
- Devletçilik
- Laiklik
- İnkılapçılık
*1945 yılında Anayasanın  dili sadeleştirilmiştir .
*1946 yılında tek dereceli seçim sistemi uygulanmıştır. Çok  partili  hayata geçilmiştir.
*1950 yılında  gizli oy, açık sayım  ilkesi kabul edilmiştir.


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.