1921 Anayasası ( Teşkilatı Esasiye) Hakkında Bilgi


1921 Anayasası  ( Teşkilatı Esasiye) Hakkında Bilgi

*'' Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir'' denilmiştir . Böylece  milli egemenlik ilkesi il kez kabul edilmiştir .
* Seçimlerin  iki yılda bir tekrarlanması kabul edildi .
* Çerçeve anayasasıdır .
* Güçler birliği ve Meclsi Hükümeti sistemi  kabul edilmiştir .
* Tek yumuşak anayasa 1921 anayasasıdır .
* 1921 Anayasası yargıdan söz etmeyen  tek anayasadır .

* 1921 Anayasası yerinden yönetim ilkesini benimseyen bir anayasadır .
* Temel hak ve hürriyetten  söz edilmeyen anayasa 1921 anayasasıdır .

* Bakanlar Kurulu doğrudan doğruya , meclis tarafından kendi üyeleri arasından seçilir .
* 1921 Anayasası Kanuni esasiyi yürürlükten kaldırmamıştır .  Yani  ikili anayasal süreç yaşanmıştır .
Not :  Cumhuriyet'in 29 Ekim 1923'te ilan edilmesi ile  1921 anayasasaında bir kısım değişikliklere gidilmiştir . Şimdi bu değişiklerin neler olduğuna bakalım :
1923 Değişiklikleri :
*  Cumhurbaşkanlığı makamı oluşturuldu .
* Türkiye Devleti'nin hükümet şekli  Cumhuiyet olarak kabul edilmiştir .
* Başbakan, Cumhurbaşkanı tarafından ve meclis tarafından seçilir, maddesi getirilmiştir .
* Cumhurbaşkanı'nın , Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından , kendi üyeleri  arasından seçilmesi kabul edilmiştir .
* Devletin dini İslam , resmi dili Türkçe olduğu maddesi anayasada yer almıştır .
* Bakanlar, Başbakan tarafından , meclis üyeleri içinden seçilecek ve Cumhurbaşkanı tarafından  meclisin onayına sunulacak maddesi  getirilmiştir .


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)