Türklerin İslamiyete Hizmetlerini Maddeler Halinde Yazınız - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Türklerin İslamiyete Hizmetlerini Maddeler Halinde Yazınız

    0

Türklerin İslamiyete Hizmetlerini Maddeler Halinde Yazınız

*  Türkler, Abbasilerden itibaren  İslam  Devlet  yönetiminin önemli birimlerinde görev almıştır . Türkler Avasım ( Maraşi Urfa, Antep) şehirlerine yerleştirilmiştir . Abbasileri Bizans tehlikesine karşı korumuşlardır .
* Abbasi Devleti  , Türklerin askeri karekterini korumak için  ve onlardan daha iyi yararlanmak için  Samarra ordugah  şehrini kurmuştur .
* Türkler İslam  dünyasını,  haçlı saldırılarına  karşı korumuşlardır . Koruyan Türk devletleri ise şunlardır: Saltuklular, Danişmentliler, Artuklular, Musul  Atabeyliği Selçuklular)

*  Türkler İbni Sina, Harezmi, Farabi,  Gazali, Biruni gibi  bilim insanları  aracılığı ile  pozitif bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmuştur.

* Gazneliler ve Selçuklular , Abbasi halifesini  Şii Büveyhoğulları'na ve Fatımi tehlikesine karşı  korumuşlardır.  İslam halifesi kendisini koruyan   Gazneli Mahmut' a Sultan unvanını vermiş, Tuğrul Bey'e de Sultan unvanı verilmiştir. Bu şekilde İslam dünyasının  siyasi liderliği  Türklere geçmiştir.
* Abbasi halifesi Moğol İlhanlılara karşı Memlük  Türkleri tarafından  da himaye edilmiştir.
*  Türkler Osmanlı Devleti padişahlarından Yavuz Sultan Selim 'den itibaren  İslam dünyasının  dini liderliğini  de yapmıştır. Böylece halifelik yetkileri Türklerce kullanılmaya başlanmıştır.
* Türkler İslamiyetin Asya ve Avrupa'da  yayılmasına öncülük etmiş , büyük fayda sağlamışlardır .

Böylece Türkler hem askeri anlamda hem idari anlamda  hem de medeniyet ve uygarlık anlamında İslam Dünyasına büyük katkılar sağlamıştır diyebiliriz .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.