Tuğrul Bey Dönemi'nde Büyük Selçuklularda Yaşanan Siyasi Gelişmeleri Söyleyiniz . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Tuğrul Bey Dönemi'nde Büyük Selçuklularda Yaşanan Siyasi Gelişmeleri Söyleyiniz .

    0

Tuğrul Bey Dönemi'nde  Büyük Selçuklularda Yaşanan Siyasi Gelişmeleri Söyleyiniz .

Tuğrul Ve Çağrı Beyler :
Tuğrul Ve Çağrı Beyler Harezm bölgesine gitmişler ve Gazneli Mesut'tan  Serahs ve Nesa'yı almışlardır . Daha sonra ise Nişabur'a yerleşmişlerdir . Büyük Selçuklu Devleti için Dandanakan Savaşı  milat olarak kabul edilir . 1040 yılında Büyük Selçuklular ve Gazneli Devleti arasında Dandanakan Savaşı yaşanmıştır . Bu savaş Tuğrul Bey ve Çağrı Bey ile Gazneli Devlet'inden olan Gazneli Mesut arasında yaşanmıştır .  Dandanakan Savaşı'nın sonuçları ise şunlar olmuştur :

* Bu savaş ile Gazneli Devleti yıkılma sürecine girmiştir . Büyük Selçuklu Devleti ise kurulmuştur .
* Merv başkent haline gelmiştir .

* Horosan kesin olarak Büyük Selçuklu Devleti'nin eline geçmiştir .
* Dandanakan Savaşı'ndan sonra  Büyük Selçuklu Devleti İran üzerinden Anadolu'ya akınlar düzenlemeye başlamıştır.
* Tuğrul ve Çağrı Beyler  eski Türk geleneklerine uygun olarak  yönetimi paylaşmıştır . Tuğrul Bey Sultan olduğu için   batıya yönelmiştir . Çağrı Bey ise  doğuya , Gazne ve Ceyhun bölgesine yönelmiştir .
Not: Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılması ile ortaya çıkan  atabeylik ve devletler ise şunlardır:
1) Bağlı Devletler:
* Irak- Horosan Selçukluları
* Suriye Selçukluları
* Kirman Selçukluları
* Türkiye Selçuklukları.
2) Atabeylikler ise şunlardır:
* Salgurlular
* İldenizoğulları
* Beg- Tiginoğulları
* Börililer

* Zengiler 

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.