Saltanat'ın Kaldırılması İle İlgili Açık Uçlu Sorular - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Saltanat'ın Kaldırılması İle İlgili Açık Uçlu Sorular

    0

Saltanat'ın Kaldırılması İle İlgili Açık Uçlu Sorular

1) Saltanatın kaldırılmasına ortam hazırlayan  koşulları yazınız.
.........................................
2) Saltanatın kaldırılma nedenlerinden üç tanesini yazınız.
.............................................
3) Saltanat'ın kaldırılmasının sonuçlarından  4 tanesini yazınız.
...........................................
4) Saltanat'ın kaldırılması  neden Cumhuriyetçilik ilkesi ile doğrudan ilgilidir? Açıklayınız.
....................................
5) Saltanat'ın kaldırılması hangi ilkeler ile ilgilidir yazınız.
......................................
6) Saltanatın kaldırılmasının laiklik ile ilgisi nedir ? Açıklayınız.
............................................
7)  Saltanatın kaldırılması  neden inkılapçılık ile ilgilidir? Yazınız.
.........................................

8) Öncelikli amacı ulusal bağımsızlığı sağlamak olan , Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin  Lozan'da ikilik çıkarması için yaptığı ilk hangisidir? Yazınız.
.................................

9) Salatanat kaldırıldıktan sonra ortaya ne gibi sorunlar çıkmıştır? Yazınız.
.....................................
10)  Saltanat'ın kadlrılması ile ilgili kanuna açık bir şekilde karşı çıkan kişilerin adlarını yazınız.
.....................................
11) Saltanat kaldırıldıktan sonra  can güvenliğim yok diyen Osmanlı Padişahı kimdir?
.................................
12)  Saltanat kaldırıldıktan sonra can güvenliğim yok diyen Sultan Vahdettin hangi ülkeden yardım istemiştir?
...................................
13) Sultan Vahdettin2i  17 Kasım'da  İstanbul2dan kaçıran İngiliz zırhlısının adını yazınız.
..................................
14) Saltanat kadlrıldıktan sonra ve İngilizlerin halifelik makamından faydalanmasını önlemek için  Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından halife olarak seçilen kişinin adını yazınız.
.................
15) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından  , saltanat kaldırıldıktn sonra  İstanbul'da bulunan resmi kurumların  görevlerine  son verilmesi gerektiğini tebliğ eden kişi kimdir? Yazınız.
...................................
16) Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi alanda yağtığı ilk inkılap hangisidir?
..................................


Cevaplar:

1. * TBMM'nin açılması * Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun kabülü * Ulusal egemenlik anlayışını güçlendirme isteği *  İstanbul Hükümeti'nin de Lozan Barış Antlşaması'na görüşmeci olarak çağrılması     2. Halkın egemenliğine dayalı bir devlet kurma fikri,  Padişah'ın Kurtuluş Savaşı2na destek olmaması, İstanbul Hükümeti'nin Lozan'a görüşmeci olarak çağrılması, Devlet idaresinde oluşan ikili yapıya son verme,   Hilafet makamının elinden siyasal yetkilerini alma isteği, Köklü bir inkıpa yapma     3) Osmanlı Devleti resmen sona erdi, Ulusal egemenlik anlayışına dayalı  yönetim güçlendi,  Devlet idaresindeki ikilikler sona erdi, Lozan Konferansı'ndaki  temsil sorunu aşıldı, Diğer inkılaplara  ortam hazırladı, Sultan Vahdettin İngiltere'ye sığındı.     4. Ulusal egemenlik anlayışına uygun olduğu için öncelikle Cumhuiyetçilik ile ilgili bir gelişmedir.    5. İlk olarak Cumhuriyetçilik daha sonra halkçlık,  laiklik ve inkılapçılık ile ilgilidir.     6)  Saltanat ve hilafetin birbirinden ayrılmasıyla dini otoritenin elinden  siyasi yetkileri alınmıştır. Bu durum da laiklik ilkesine uygundur.     7. Tüm yenilikler bir modernleşme ve değişim hareketi olduğu için İnkılapçılık ile ilgilidir. Bu durumda Saltanat'ın kaldırılması da bi değişim ve İnkılapçılık ile ilgilidir.     8. Saltanat'ın kaldırılması     9) Devlet Başkanlığı Ve Rejim Tartışmaları sorunu çıkmıştır.     10. Selahattin Bey ve Ziya Hurşit.    11. Sultan Vahdettin    12. İngiltere    13. Malaya Gemisi     14.  Abdulmecit     15. Refet Bele.     16. Saltanatın kaldırılması

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.