Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemine Girmesinin Nedenlerini Yazınız . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemine Girmesinin Nedenlerini Yazınız .

    0

Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemine Girmesinin  Nedenlerini Yazınız .

Osmanlı Devleti'nin Duraklama  Dönemi'ne Girmesinin Sebepleri Şunlardır :
* Osmanlı Devleti'nde  merkezi otoritenin bozulması
* Ganimet gelirlerinin azalması
* Sarayda masrafların artması
*  Eskiden   "Ocak Devlet  İçindir  anlayışı varken artık bu anlayış  değişmiş  ve "Devlet Ocak İçindir"  anlayışı başlamıştır.
*  Saray kadınlarının devlet yönetiminde etkili olması ve devlet yönetimine karışması
*  Medreselerden  pozitif bilimlerin  çıkarılması

* Sürekli padişah değişikliklerinin yaşanmaya başlması
*  Orduya Devşirme Kanuna uymadan asker alımının olmaya başlaması

* Rüşvet ve iltimasın artması
* Avrupa'nın teknolojik ve bilimsel  olarak gelişmeye başlaması
*  Kapitülasyonların   yaygınlaşması
* Doğal sınırlara ulaşılması
*  Tımar sisteminin bozulması
*  Avrupa'da  feodalitenin  sona ermeye başlaması sonucunda  merkeziyetçi  devletlerin kurulmaya başlaması
* Coğrafi keşifler sonucunda  Baharat yolu ve İpek yolunun önemini kaybetmesi
* Beşik ulemalığı anlayışının  getirilmesi
* Küçük yaştaki  çocukların tahta çıkarılması gibi ndenlerden dolayı Osmanlı Devleti Duraklama dönemine girmiştir.
Not: Duraklama  Döneminin Padişahları ise şunlardır:
* 3. Murat
* 3. Mehmet
* 1. Ahmet
* 1. Mustafa
* 2. ( Genç) Osman
* 1. Mustafa
*  4. Murat
* Sultan İbrahim
* 4. Mehmet
* 2. Süleyman
* 2. Ahmet

*2. Mustafa Duraklama Döneiminin padişahları arasında yer alır.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.