Mısır'da Kurulan Türk İslam Devletleri Hangileridir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Mısır'da Kurulan Türk İslam Devletleri Hangileridir ?

    0

Mısır'da Kurulan Türk İslam Devletleri Hangileridir ?

1) Tolunoğulları:  ( 868 - 905)
* Mısır'da kurulan  İlk Türk İslam Devleti'dir .
* Tolunoğlu Ahmet tarafından kuruldu .
* Mısır'ı bayındır hale getirdi Tolunoğlu Ahmet .
* Abbasilerin zayıflaması ile ortaya çıkan küçük şehir devletlerine Tevaif-i Mülük Devletidir .
*Abbasilerden ayrılarak kurulmuş bir Türk İslam devleti'dir .
* Maristan adında hastaneler inşa etmiştir . Bu hastanelerde herkes ücretsiz olarak faydalanmıştır .
* Herkes ilaç alsın diye  eczaneler açılmıştır .
* Yöneticisi Türk halkı  Arap olduğu için kolayca yıkılmıştır .
* Tolunoğulları Devleti'ne son veren ise yine Abbasiler olmuştur .
* Mısır'ı en çok kalkındıran  ve geliştiren ise Tolunoğulları Devleti'dir .

2) İhşidiler ( Akşitler) ( 935- 969)
* Mısır'da kurulan  ikinci Türk İslam Devleti'dir .
* Ferganalı Muhammed Bin Togaç tarafından kuruldu .

* Hicaz'a  ( mekke, medine, taif ) egemen olan ilk Türk İslam Devleti Ihşidilerdir .
* Bu devlet de tıpkı Tolunoğulları gibi  bir Tevaif-i Mülük Devleti'dir .
* Muhammed Bin Togaç'a Abbasi  halifesi tarafından   nur yüzlü anlamına gelen, güneş gibi parlak anlamına gelen Ihşit ya da Akşit unvanı verilmiştir .
* Yöneticisi Türk , halkı Arap olduğu için kısa sürede yıkıldı .
3) Eyyubiler: ( 1171- 1250)
* Selahattin  Eyyubi tarafından kurulmuştur .
* 1187 yılında Hıttin Savaşı ile  Kudüs'ü Haçlılardan geri almıştır Selahattin Eyyubi . Bundan ötürü de 3. Haçlı Seferlerine sebep olmuştur . Bundan dolayı Selahattin Eyyubi'ye Kudüs Fatihi denilmiştir .
* EyyUbilere Memlükler ya da diğer adı ile Kölemenler son vermiştir .
* Musevi Hekim İbni Meymun  Eyyubiler devletine hizmet etmiştir .
* Eyyubilerin yapmış olduğu heraldikler ya da armalar ilerikİ süreçte Avrupa şövalyeleri tarafından kullanılmıştır .
* Ordularında Kıpçaklar yer almıştır .
4) Memlükler ( Kölemenler) ( Devlet-i Türkiyye)  ( 1250- 1517)
* Aybeg taraFından kurulmuştur .
* Memlükler kelime anlamı köle ya da Kölemen anlamına gelir .
* Ordularında Kıpçaklar yer almıştır .
* Halifeliği korumuşlardır .
* Veraset sistemi tek farklı Türk İslam Devleti Memlükler olmuştur . ( Emirler de tahta geçebilme hakkına sahipti . )
*  Memlük Devleti Ayn Calut ve Elbistan savaşları ile dünya tarihinde Moğal devletini ilk kez durdurmayı başaran devlet Memlükler olmuştur .
* Osmanlı Devleti hükümdarlarından Yavuz Sultan Selim tarafından Mercidabık ve Ridaniye savaşı ile  yıkılmışlar, yenilmişlerdir .
* Kalavun Cami, Sultan Baybars Cami , Kayıtbay Cami vb . gibi camiler Memlüklerden günümüze kalan en önemli eserlerdir.
* Haçlılar ile mücadele etmişlerdir .
* Osmanlı Devleti taraından yıkıldı .

*Resmi dilleri  Türkçe ve Arapçadır .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.