Lozan Barış Antlaşması İle İlgili Açık Uçlu Sorular - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Lozan Barış Antlaşması İle İlgili Açık Uçlu Sorular

    0

Lozan Barış Antlaşması  İle İlgili Açık Uçlu Sorular

1)  İitilaf Devletleri İstanbul Hükümeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aynı anda görüşmeye çağırmıştır. Bunun nedenleri neler olabilir ?
...............................................
2) TBMM Hükümeti'nin Lozan Barış Görüşmeleri'nin İzmir'de toplaması istemesinin nedenleri nelerdir ?
........................................................
3) Lozan Görüşmeleri'ne çağrı yapan devletleri yazınız.
.....................................................
4) Tüm görüşmelere katılan devletleri yazınız.
..................................................
5) Lozan Barış Görüşmeleri'nde gözlemci devlet kimdir?
.......................................................
6) Boğazlar ile ilgili görüşmelere katılan devletleri yazınız.
......................................................

7) Ticaret ve Yerleşme Sözleşmeleri'ne katılmak için çağrılan devletleri yazınız.
..............................................
8) Ülkemizden Lozan'a katılacak  heyetin delege kurulunda kimler vardır?
................................................


9) Lozan'da ülkemizin İitlaf Devletleri ile çözmesi gereken başlıca sorunları maddeler halinde yazınız.
......................................
10) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Lozan'da asla taviz vermeyeceği konular nelerdir?
...........................................
11)  Ülkemizin Yunanistan ile çözmesi gereken sorunlar nelerdir?
.............................................
12)  Birinci TBMM döneminde  imzalanan 2. TBMM döneminde ise  onaylanan antlşamnın adını yazınız.
..........................................
13)  Kurtuluş Savaşı'nı  ve Birinci Dünya Savaşı'nı resmen sona erdiren antlaşmanın adını yazınız.
...............................................
14) Lozan 'da nereler  sınrılarımız dışında kalmıştır)
........................................
15) Lozan'da kesinlikle taviz verilmeyen iki konu Kapitülasyonlar ve Ermeni yurdu meselesi  çözüme kavuştu mu?
.................................
16)  Ülkemizin savaş tazminatı ödemediği aksine  Karağaç'ı Yunanistan'tan adlığı antlaşmanın adını yazınız.
...........................................
17) Lozan'da geleceği karara bağlanamayan sorunu yazınız.
...........................................
18) Lozan Antlşaması'dan kalan sorunları yazınız.
....................................    
19.  Lozan'da   Fransa ile yaşanan sorunları yazınız.
.........................................
20) Lozan2da İngiltere ile yaşanan sorunları  yazınız.
...........................................
21) Lozan Barı Antlşaması'ndan önce  kapitülasyonların kaldırılmasını kabul eden  ülkenin adını yazınız.
.......................................
22) Lozan Barış Antlaşması ve Sevr Antlşaması'nı karşılaştırınız.
.................................................
23) Lozan'da  Ortodoks Patrikhanesi'nden alınan   siyasi yetkilerin adı nedir?
.................................................
24) İlk olarak Fatih Sultan Mehmet  zamanında Venediklilere verilen kapitülsayonların kaldırılarak yeni Türk devletinin  ekonomik bağımsızlığını kazandığı olay nedir?
......................................
25) Lozan Barış Antlşaması2nın orinal metinin bulunduğu yeri ve  yazıldığı dili aşağıya yazınız.
......................................
26) Lozan Barış Görüşmeleri devam ederken  yeni kurulan  Türk devletinin  ekonomi politikasını belirmeke için yapılan toplantının adını yazınız.
..................................


Cevaplar: 1.  Türk tarafında ikilikler çıkartmak,  diplomatik çıkarlarını korumak  ve İstabul Hükümeti ve TBMM arasında  görüş farklılıklarından faydalanmak.     2) Kurtuluş Savaşı'nın bittiği yerden  diplomatik savaşı başlatmak, kurulmakta olan yeni devleti dünyaya tanıtmak, Süreci yakından takip ederek halkın menfaatlerini korumak.     3)  Fransa, İngiltere, İtalya ve Japonya.     4) Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ( Slovenya, Hırvat, Sırbistan), Romanya.     5. Amerika Birleşik Devletleri     6. Bulgaristan, Sovyet Rusya     7. Portekiz ve Belçika     8. Sinop Milletvekili Rıza Nur Bey, Dış İşleri Başkanı Delege Başkanı  İsmet Paşa,  Trabzon Milletvekili Hasan Bey.     9. Kapitülasyonlar, Azınlık Hakları, Boğazlar, Musul Sorunu, Borçlar     1o. Ermeni  yurdu meselesi, Kapitülasyonlar.     11. Doğu Trakya, Savaş Tazminatı, Nüfus Mübadelesi, Ege Adaları.     12. Lozan Barış Antlşaması    13. Lozan Barış Antlşaması     14. Musul, Hatay, Ege Adaları, Batı Trakya.     15. Kapitülasyonlar kaldırılmıştır. Ermeni yurdu meselesi de ülkemizin lehine çözümlenmiştir.     16. Lozan Barış Antlaşması       17. Musl Sorunu     18. .  Fener Rum Patrikhanesi, Ege Adaları, Nüfus Mübadelesi, Azınlıklar sorunu.     19.  Hatay Sorunu ( Suriye Sorunu), Yabancı Okullar Sorunu, Dış Borçlar Sorunu, Adana Mersin Demir Yollarının  millileştirilmesi .     20. Musul Sorunu.     21. Sovyet Rusya.     22. Sevr'de kurulması öngörülen  Ermenistan'a Lozan'da izin verilmedi,  Sevr'de Doğu Trakya, İzmir, Ege Yunanistan'a bırakılırken Lozan'da bu topraklar ülkemize bırakıldı, Sevr'de kapitülasyonlar devam ederken,  Lozan'da kaldırılmıştır, Sevr'de azınlık hakları  genişletilirken Lozan'da kaldırılmıştır, Sevr'de ordumuz asker sayısı ve donanım bakımından  sınırşıyıd. Lozan'da ise Boğazlar  hariç askeri sınırlandırmalar kaldırılmıştır, Sevr'de kurulan Boğazlar Komisyonu'nda Türk üye yoktu. Lozan'da ise  Boğazlar Komisyonu Başkanlığı  Türk üyeye verilmiştir.    23. Ekümenlik Hakkı     24. Lozan Barış Antlaşması

25. Paris,  Fransızca.     26. İzmir İktisat Kongresi

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.