Karahanlılar İle İlgili Açık Uçlu Sorular - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Karahanlılar İle İlgili Açık Uçlu Sorular

    0

Karahanlılar  İle İlgili Açık Uçlu Sorular

1) 840 yılında kurulmuş olup  1212 yılında yıkılan devletin adını yazınız.
..................................
2) Karahanlıları kuran  boyların adlarını yazınız.
..................................
3) Karahanlı Devleti'nin kurucusu kimdir?
...................................
4) Karahanlılar başkent olarak nereleri kullanmıştır?
.......................................
5) İslamiyet hangi hükümdar döneminde Karahanlıların resmi dini olmuştur?
............................................
6) Abbasi halifesi tarafından hükümdarlığı tanınan ilk  Karahanlı hükümdarının adını yazınız
.........................................

7) Karahanlılar en parlak dönemini kim zamanında yaşadılar?
............................................
8) Doğu Karahanlılara ve Batı Karahanlılara son veren devletleri yazınız.
.............................................

9) Batı Türkistan ve İran'ın Türkleşmesini sağlayan devletin adını yazınız.
.....................................

10) Karahanlı Devleti'nin en önemli  özellikleri hakkında kısaca bilgi veriniz.
.......................................
11) Karahanlılar döneinde ait en önemli eserleri yazınız.
................................
12) Karahanlılar ile Türk külütürne dahil olan  şeyler nelerdir?
..................................
13) Karahanlılardan kalan mimari eserlerin adlarını yazınız.
........................................
14) Karahanlıların İslmiyeti kabul etmelerine rağmen milli benliklerini korudğunun kanıtları neler olabilir?
...................................
15. Türkçenin Arapçadan sütn olduğunu kanıtlayan  ve Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmış olan , sözlük niteliğindeki ansiklopedinin adını yazınız.
....................................
16)  Türk İslam edebiyatının  ilk eseridir. Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. Siyasetname özelliği gösteren bu eserin adını yazınız.
...................................
17) Bu eser Edip Ahmet Yükneiki tarafından yazılmış olup  Emir-i Dad  Muhammet'e sunulmuştur. Bu eserin adını yazınız.
..................................
18)  İlk mutasavvuflardan olan Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmış olan bu eserde İslamiyetin esaslarından Türkçe olarak bahsedilmiştir. Bu eserin adı nedir?
................................
19) Karahanlı hükümdarının  hayatını anlatan destanın adını yazınız.
..............................

Cevaplar:

1. Karahanlılar     2. Karluk, Yağma, Çiğil, Basmil, Tuksi    3. Bilge Kül Kadir Han     4. Balasagun, Semerkant    5. Abdulkerim Satuk Buğra Han     6. Ebu Nasr     7. Yusuf Kadir Han     8. Doğu Karahanlılar Karahitaylar son verdi. Batı Karahanlılara   Harzemşahlar son verdi.    9. Karahanlılar    10. Devlet, ismini kurucu hanedandan almıştır,  İslamiyet'i kabul etmişler fakat milli benliklerini de korumuşlardır,  Türk İslam mimarisine örnek eserler bırakmışlardır, Halkı, yöneticisi, ordusu Türktür, resmi dili Türkçedir.     11.  Kutadgubilig: Yusuf Has Hacip, Divan-ı Lügati't Türk: Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Hikmet: Ahmet Yesevi,  Atabetül Hakayık:  Edip Ahmet Yükneki, Satuk Buğra Destanı.     12. Hat, Külliye, Türbe, Divan, Bimarhane, Cami, Tekke, Zaviye, Minare, Mihrap, Medrese, Kervansaray, Posta,  Medrese vb.     13.  Arap Ata Türbesi, Tirmiz Sarayı, Talhatan Baba Cami,  Ayşe Bibi Türbesi,  Özkent Minare, Buhara  Hakim Tirmizi Cami,  Mezar-ı Şir Kebir Cami, Orta Türbe, Kuzey Türbe, Güney Türbe, Akçakale  Kervansarayı, Balaci Hatun Türbesi, Ribat-ı Melik,  Kurtlu Tepe Şehir Kervansarayı vb. gibi.    14. Türkçeyi resmi dil ilan etmeleri,  Uygur alfabesi kullanmaları,  Türkçenin Arapçadan üstün olduğunu  ortaya koyan eserler yazılması,  İlk Türk devletlerine ait olan yönetim geleneklerinin devam ettirilmesi, Hükümdarlarının , han, kağan, hakan gibi unvanlar kullanmaya devam etmesi.     15. Divan-ı Lügati't Türk     17. Kutadgu Bilig     18. Atabetül Hakayık     19. Divan-ı Hikmet     20. Satuk Buğra Han Destanı

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.