İlk Türk İslam Yazılı Eserleri Hakkında Kısaca Bilgi Veriniz

İlk Türk İslam Yazılı Eseleri Hakkında Kısaca Bilgi  Veriniz

1)  Kutadgu Bilig :
- Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır . Mutluluk veren bilgi anlamına geir .  Bu eser  ilk yazılı Türk İslam eseri olması bakımından önemli bir yere sahiptir. Bu eserin türü siyasetnamedir. Kutadgu Bilig adlı eser  Karahanlı Hükümdarlarından Tamgaç Buğra Han'a  sunulmuştur.
2) Atabet'ül Hakayık:
- Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır .
- Hakikatlerin eşiği anlamına gelir .
- Tasavvuf ve  ahlaki öğüt kitabıdır .
- Uygur alfabesi ile yazılmış bir eserdir .

3) Divanü Lügati't  Türk:
-  Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmış bir eserdir .
- Kaşgarlı Mahmut toplumbilimci , haritacıdır .
- Bu eserde Türk dünyasına ait  harita yer alır .

- Bu ser El Muktedi- Billaha sunulmuştur .
- Bu eser ilk Türkçe ansiklopedik sözlük olması bakımından önemlidir .
- Bu eserin yazılış amacı ise şudur : Türkçenin Arapça'dan daha üstün olduğunu  kanıtlamaktır . Bu eser Arapça yazılmıştır .
4) Divan-ı Hikmet:
- Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır.
-  Ahmet Yesevi ilk Türk mutasavvufudur.
- Ahmet Yesevi  Türkistan bölgesinin İslamlaşmasını sağlamıştır.
- Bu eserde  Allah sevgisini  ifade eden şiirler bulunur.
- İslamiyetin esasları  Türkçe olarak anlatılmıştır.
- Bu eser Satuk Buğra Han'a sunulmuş bir eserdir .
5) Şehname :
- Firdevsi tarafından yazılmıştır .
- Bu eser Gazneli Mahmut'a sunulan  biyografik bir eser olması bakımından önemlidir .
- İskitlerin en önemli hükümdarı Alper Tunga bu eserde Afrasiyap olarak geçmiştir .
6) Pendname :
- Sebük Tigin tarafından yazılmıştır .
- Sebük Tigin bu eseri  öğüt niteliğinde yazmıştır . Askerlerine ve çocularına öğüt  şeklinde yazdığı bir eser olması bakımından önemlidir.
7) Siyasetname:
- Nizamülmülk tarafından yazılmıştır.
- Bu eser Nizamiye medreselerinin  kuruluşunda etkili olan bir eserdir.
- Bu eser Sultan Melikşah'a sunulmuştur.
8) Tarihi Yemin:
- Utbi taraından yazılmıştır.
- Utbi bu eserinde Gazneli Devleti hakkında bilgi vermiştir.
- Utbi bu eseri Gazneli Mahmut'a sunmuştur.
9)  Rubai:
- Ömer Hayyam tarafından yazılmıştır.
- Ömer Hayyam  astronomi ve matematik  ile ilgilenmiştir.
- Ahiret, aşk, doğa üzerine  sözlerini  Ömer Hayyam  Rubaisinde toplamıştır.
- Ömer Hayyam Celali takvimi hazırlayan komisyonun içinde yer almıştır .
10) Muhakemet'ül  Lügateyn:
- Ali Şir Nevai tarafından yazılmıştır.
- Ali Şir Nevai Timur zamanında yaşamış olan bir bilim insanıdır.

- Bu eser  Türkçenin  Farsça ve Hintçeden daha üstün olduğunu , daha zengin bir dil olduğunu  göstermek amacı ile yazılmıştır.

2 yorum:

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)