Sosyal Bilgiler, Tarih ve Coğrafya dersleri ile ilgili konu anlatımları ve açık uçlu soruların olduğu bir eğitim sitesi.

İlk Türk İslam Yazılı Eserleri Hakkında Kısaca Bilgi Veriniz

İlk Türk İslam Yazılı Eseleri Hakkında Kısaca Bilgi  Veriniz

1)  Kutadgu Bilig :
- Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır . Mutluluk veren bilgi anlamına geir .  Bu eser  ilk yazılı Türk İslam eseri olması bakımından önemli bir yere sahiptir. Bu eserin türü siyasetnamedir. Kutadgu Bilig adlı eser  Karahanlı Hükümdarlarından Tamgaç Buğra Han'a  sunulmuştur.
2) Atabet'ül Hakayık:
- Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır .
- Hakikatlerin eşiği anlamına gelir .
- Tasavvuf ve  ahlaki öğüt kitabıdır .
- Uygur alfabesi ile yazılmış bir eserdir .

3) Divanü Lügati't  Türk:
-  Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmış bir eserdir .
- Kaşgarlı Mahmut toplumbilimci , haritacıdır .
- Bu eserde Türk dünyasına ait  harita yer alır .

- Bu ser El Muktedi- Billaha sunulmuştur .
- Bu eser ilk Türkçe ansiklopedik sözlük olması bakımından önemlidir .
- Bu eserin yazılış amacı ise şudur : Türkçenin Arapça'dan daha üstün olduğunu  kanıtlamaktır . Bu eser Arapça yazılmıştır .
4) Divan-ı Hikmet:
- Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır.
-  Ahmet Yesevi ilk Türk mutasavvufudur.
- Ahmet Yesevi  Türkistan bölgesinin İslamlaşmasını sağlamıştır.
- Bu eserde  Allah sevgisini  ifade eden şiirler bulunur.
- İslamiyetin esasları  Türkçe olarak anlatılmıştır.
- Bu eser Satuk Buğra Han'a sunulmuş bir eserdir .
5) Şehname :
- Firdevsi tarafından yazılmıştır .
- Bu eser Gazneli Mahmut'a sunulan  biyografik bir eser olması bakımından önemlidir .
- İskitlerin en önemli hükümdarı Alper Tunga bu eserde Afrasiyap olarak geçmiştir .
6) Pendname :
- Sebük Tigin tarafından yazılmıştır .
- Sebük Tigin bu eseri  öğüt niteliğinde yazmıştır . Askerlerine ve çocularına öğüt  şeklinde yazdığı bir eser olması bakımından önemlidir.
7) Siyasetname:
- Nizamülmülk tarafından yazılmıştır.
- Bu eser Nizamiye medreselerinin  kuruluşunda etkili olan bir eserdir.
- Bu eser Sultan Melikşah'a sunulmuştur.
8) Tarihi Yemin:
- Utbi taraından yazılmıştır.
- Utbi bu eserinde Gazneli Devleti hakkında bilgi vermiştir.
- Utbi bu eseri Gazneli Mahmut'a sunmuştur.
9)  Rubai:
- Ömer Hayyam tarafından yazılmıştır.
- Ömer Hayyam  astronomi ve matematik  ile ilgilenmiştir.
- Ahiret, aşk, doğa üzerine  sözlerini  Ömer Hayyam  Rubaisinde toplamıştır.
- Ömer Hayyam Celali takvimi hazırlayan komisyonun içinde yer almıştır .
10) Muhakemet'ül  Lügateyn:
- Ali Şir Nevai tarafından yazılmıştır.
- Ali Şir Nevai Timur zamanında yaşamış olan bir bilim insanıdır.

- Bu eser  Türkçenin  Farsça ve Hintçeden daha üstün olduğunu , daha zengin bir dil olduğunu  göstermek amacı ile yazılmıştır.

Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "İlk Türk İslam Yazılı Eserleri Hakkında Kısaca Bilgi Veriniz "

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

Back To Top