Doğal Afetlerin Oluşmasında O Yerin Coğrafi Özeliklerinin Etkisi Var Mıdır ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Doğal Afetlerin Oluşmasında O Yerin Coğrafi Özeliklerinin Etkisi Var Mıdır ?

    0

Doğal Afetlerin Oluşmasında O Yerin Coğrafi Özeliklerinin Etkisi Var Mıdır ?

Doğal afetlerin oluşmasında coğrafi özelliklerin etkisi elbette vardır .  Örneğin Karadeniz Bölgesi'nde heyelanın görülmesinde oranın doğal koşullarının etkisi , yani iklimin etkisi vardır .  Çünkü Karadeniz Bölgesi'nde  engebe fazla olduğu için , heyelan olma ihtimalini artırmaktadır . Karadeniz Bölgesi'nde  eğimin fazla olması , yağış miktarının fazla olması ,  arazi yapısında  killi tabakaların bulunması  heyelanı artırmıştır .

Örneğin ; Sera Heyelanları , Of heyelanları gibi . Yine çığ felaketinin Doğal Anadolu Bölgesi'nde daha çok görülmesinde   oranın topoğrafik faktörleri ,  meteorolojik faktörleri etkilidir . 

İstanbul engebeli bir şehir olmadığı için bir sel baskınında hemen  olumsuz olaylar yaşanmaktadır . Çünkü akarsu yataklarındaki yerleşim yerleri hemen  sel ile dolmakta ve bu da insan yaşamını olumsuz etkilemektedir . Doğu Anadolu Bölgesi'nde don olaylarının fazla görülme sebebi oranın iklimin sert olmasından , engebeli bir yapıya sahip olmasından kaynaklanır . İç Anadolu Bölgesi'nde ise yağışlar düzensiz olduğu için , yani iklim düzensiz olduğu için  Erozyon felakaeti görülmektedir . Yine ülkemizde Kuzey Anadolu Fay Hattı Kuşağı içinde yer alan şehirler ( Erzincan, Adapazarı, İzmit, Bolu, Yalova vb), Batı Anadolu Fay Hattı Kuşağı içinde yer alan iller ( Manisa, Kütahya, İzmir, Denizli, Aydın vb.), Güney Anadolu Fay Hattı Kuşağı içinde yer alan iller ( Bingöl, Bitlis, Elazığ, Antakya, Osmaniye vb) deprem görülme riskinin fazla olduğu yerlerdir . Depremin burada görülmesinin nedeni o yerlerin coğrafi  özellikleri ile ilgilidir.


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.