Cumhurbaşkanının Tek Başına Yaptığı İşlemler Ve Tek Başına Yapamadığı İşlemler Nelerdir ? Yazınız . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Cumhurbaşkanının Tek Başına Yaptığı İşlemler Ve Tek Başına Yapamadığı İşlemler Nelerdir ? Yazınız .

    0

Cumhurbaşkanının Tek Başına Yaptığı İşlemler Ve Tek Başına Yapamadığı İşlemler Nelerdir ? Yazınız .

1) Cumhurbaşkanının Tek Başına Yaptığı İşlemler şunlardır:
* Yüksek yargı organlarına üye seçer .
 * Başbakanı atar ve Başbakanın istifasını kabul eder .
* Anayasa  Mahkemesine iptal davası açar .
* Devlet Denetleme Kurulu  Başkan ve üyelerini seçer .
* Türk Silahlı Kuvvetleirnin  Başkomutanlığını temsil eder .
* Kanunları  tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri gönderir .
* Bakanlar Kurulunu toplantıya çağırır .

* Milli Güvenlik Kurulunu   toplantıya çağırır ve Milli Güvenlik Kuruluna  başkanlık eder .
* Anayasa'da sayılan hallerde Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin  yenilenmesine karar verir . İşte  bu maddeler Cumhurbaşkanı'nın tek başına yapabildiği işlemler arasında yer almaktadır .

2)  Cumhurbaşkanının Tek Başına  Yapamadığı İşlemler ( Karşı İmza Kuralı İşlemleri )

* Milletler arası antlaşmaları onaylamak  ve yayımlamak
* Kararnameleri imzalamak
* Bakanları atamak ve görevilerine son vermek
*  Sürekli hastalık nedeni ile  bazı kişilerin  cezalarını affetmek
* Yabancı devletlere Türk  Devleti'nin  temsilcilerini göndermek
* Türk Silahlı Kuvvetlerinin  kullanılmasına karar vermek
* Genel Kurmay Başkanını atamak . İşte bu maddeler ise Cumhurbaşkanının tek başına yapamadığı işlemler arasında yer almaktadır.


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.