Coğrafya Biliminin Temel İlkeleri Ve İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ'daki Coğrafyacıların Adları - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Coğrafya Biliminin Temel İlkeleri Ve İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ'daki Coğrafyacıların Adları

    0

Coğrafya Biliminin Temel İlkeleri  Ve  İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ'daki  Coğrafyacıların Adları

* Dağılış ( Dağılım) İlkesi : Haritalar üzerinde dağılımı olan  her olgu  coğrafyanın konusu olabilir . Coğrafyanın temel ilkesi dağılış ilkesidir .
* Yatay Dağılış : Enlemler boyunca oluşan dağılışa ise yatay dağılış denilir . Örneğin Ekvatordan kutuplara doğru sıcaklığın dağılış yatay dağılışa örnektir .
*  Dikey Dağılış :  Dikey dağılış ise yükselti basamaklarına göre olan dağılıştır .
* Bağlantı ( Nedensellik) :  Çevre koşulları , insan faaliyetleri  ve bunlar arasındaki ilişkiyi açıklayan  ilkeye ise Bağlantı ya da nedensellik ilkesi de denilebilir .

* Zamana Bağlı Dağılış :  Yıllara, aylara, günlere  veya mevsimlere göre dağılışa ise " Zamana Bağlı Dağılış " denilir. Örneğin sıcaklığın yıl içindeki dağılışı aylara göre değişebilir , mevsimlere göre değişibilir vb .

* Neden- Sonuç İlişkisi : Olaylar ile  sonuçlar arasındaki ilişkiyi açıklayan ilke ise neden sonuç  ilkesidir diyebiliriz .
Not:  Eski Çağ'daki coğrafyacı bilim insanları şunlardır :
* Herodotos
* Aristo
* Tales
* Erastostenes
* Batlamyus
* Strabon

Orta Çağ'daki coğrafyacı bilim insanları şunlardır:
*  Biruni
* İdrisi
* Mesudi
* İbni Haldun
* İbni Batuta

Yeni Çağ'daki  Coğrafyacılar şunlardır:
* Bartelmi Diaz
* Kristof Kolomb
* Americo Vespucci
* F. Magellan
* Sebastian  Del Cano
 * Katip Çelebi
* Evliya Çelebi
* Piri Reis
 Yakın Çağ'daki Coğrafyacı Bilim İnsanları
*  James Coook


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.