Anadolu Selçuklu Devleti'nin Genel Özellikleri (1075- 1308) Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Anadolu Selçuklu Devleti'nin Genel Özellikleri (1075- 1308) Nelerdir ?

    0

Anadolu Selçuklu Devleti'nin Genel Özellikleri (1075- 1308) Nelerdir ?

* Anadolu Selçuklu Devleti 1075 yılında  İznik'te kurulmuştur .
* Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu  Kutalmışoğlu Süleyman Şah'tır .
* Birinci Haçlı Seferi'nden sonra Anadolu Selçuklu Devleti  başkenti İznik'ten Konya'ya taşımıştır .
* Anadolu Seçuklu Devleti  Saltuklular, Mengücekler, Danişmentliler ve Artuklulara son verip  Anadolu'da ilk defa  Türk siyasi birliğini sağlamıştır .
*2. Kılıçarslan döneminde ise Bizans ile  Miryakefalon ( Yurt Tutan) Savaşı  yapılmıştır . Bu savaşı Anadolu Selçuklu Devleti kazanmıştır . Bu savaşın sonucunda ise  Anadolu kesin olarak Türk yurdu haline gelmiştir .

* Birinci Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Antalya ve Samsun alınmıştır .
* İzzetin Keykavus döneminde ise Sinop fethedilmiştir .

* Anadolu Selçuklu Devleti'nin en parlak zamanı Alaaddin Keykubat döneminde olmuştur. Alaaddin Keykubat ise   Alaiye( Alanya) ve  Kırım'ın Suğdak  limanını fethetmiştir .
* Anadolu Selçuklu Devleti ticarete çok önem vermiştir . Ticaretin daha çok gelişmesi için   şunlar yapılmıştır :
-  Sigortacılık sistemi başlatıldı .
-  Sinop , Alaiye , Samsun , Antalya ve Suğdak alınmıştır .
-  Venedik ve Kıbrıs devletleri ile ticari antlaşmalar yapılmıştır .
- Kervansaraylar yapılmıştır .
*  1230 yılında ise  Harzemşah devleti ile Yassıçemen Savaşı yapılmıştır . Bu savaşı Anadolu Selçuklu Devleti kazanmıştır .
* 1240 yılında ise   Baba İshak İsyanı çıkmıştır. Bu isyan  Türk tarihinin  ilk dini nitelikli toplumsal ayaklanmasıdır.
* Anadolu Selçuklu Devleti ve Moğol- İlhanlılar arasında 1243 yılında Kösedağ Savaşı yaşanmıştır. Kösedağ Savaşı'nı Anadolu Selçuklu Devleti kaybetmiş, İlhanlılar kazanmıştır. Bu savaşın sonucunda ise şunlar olmuştur:
- Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiştir.
- Başta Sivas ve Kayseri olmak üzere  birçok şehir yağmalanmıştır.
- Moğollar koydukları vergiler ile  Anadolu halkını baskı altına almışlardır.
- Anadolu Türk  siyasi birliği  bozulmuş, ikinci Türk beylikleri  kurulmuştur. (  Osmanoğulları, Karamanoğulları, Karesioğulları, Hamitoğulları, Dulkadiroğulları vb. gibi).
- Anadolu yıkıma uğramış, tahrip edilmiştir.
Moğolların baskısı Türkmenlerin batıya doğru  göç etmesine neden olmuş, bundan dolayı da Anadolu'da Türk nüfusu artmıştır. ( Bu sonuç savaşın olumlu bir sonucudur.)
-  Anadolu Selçuklu Devleti İlhanlılara  bağımlı bir devlet haline gelmiştir.

- Kervan  ticaret yolları değişmiş ve ekonomi  zarar görmüştür.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.