Aile Ve Toplum Arasında Bir İlişki Var Mıdır ? Açıklayınız .

Aile Ve Toplum Arasında Bir İlişki Var Mıdır ?  Açılayınız .

Aile bir toplumun  temel yapı  taşıdır . Yani toplumun toplum olmasını sağlayan aile kurumudur . Toplum ise ;  belli bir coğrafya parçası üzerinde  yer alan ,  üyeleri arasında  sıkı bir  iş bölümü ve etkileşim olan  insan topluluğudur . Birçok  toplum bilimci ve antropologlar  özellikle de ilkel toplumların  toplumsal yapısını incelediklerinde  aile ve akrabalık örgütlerinin  bu toplulukların  toplumsal yapısının temelini  oluşturduğunu görmüşlerdir .

Yani aile eski çağlardan beri çok önemli olmuş ve toplumun en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir .


Çünkü aile toplumsal dokunun hücresidir . Her türlü siyasal , toplumsal  ve ekonomik ilişki ve eylemlerin  temelinde aile kurumunun  etkilerini açıkça görebiliriz . Aile kurumları iyi olursa da  toplum da güçlü olur . Çünkü topluma ayakta tutan ailedir . Bunun için aile kurumuna çok önem verilmelidir . Aile içindeki bireyler zamanla büyür ve topluma girdiği için toplum için  bir şeyler yapmaya başlar . Çünkü insan sosyal bir varlık olduğu için aile de toplum ile bir olur . Yani aile toplumu etkiler , toplum da aileyi etkiler . Bundan dolayı da aile ve toplum kavramları birbiri ile yakın ilişki içinde olan kavramlardır . Çocuk ilk eğitimini aileden alır ; sevgi , saygı , hoşgörü vb. kavramları ailede içerisinde öğrenir . Aile kurumu zarar gördüğünde gençler başı boş yetişir ve dolayısıyla da toplumda çözülmeler , ayrışmalar başlar . 

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)