3. Selim Dönemi'nde Yapılan Islahatlar Nelerdir ? Neden Bu Islahatlara İhtiyaç Duyulmuştur ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

3. Selim Dönemi'nde Yapılan Islahatlar Nelerdir ? Neden Bu Islahatlara İhtiyaç Duyulmuştur ?

    0

3. Selim Dönemi'nde Yapılan Islahatlar Nelerdir ? Neden Bu Islahatlara İhtiyaç Duyulmuştur ?

* Nizam-ı Cedit ordusu kurulmuştur . Bu ordu Batılı tazrda kurulan  ilk Osmanlı ordusudur .
* Askeri üniformalar değiştirilmek istenmiş ama Yeniçeriler buna  engel olmuştur .
* Nizam-ı Cedit ordusu için  Kütahya ve Karaman'da  kışlalar oluşturulmuştur .
* Yerli malı kullanımı özendirilmiştir .
* İlk devlet matbaası açılmıştır . Bu matbaya Matbaa-yı mire denmiştir .
* Nizam-ı Cedit yeniliklerine  ekonomik kaynak oluşturmak için  İrad-ı  Cedit hazinesi oluşturuldu .

*  Meşveret Meclisi   toplanmıştır .
* Donanma ve denizcilik faaliyetleri  gelişmiştir .

* Franszıca resmi yabancı dil olarak okutulmuştur . Okullarda yabancı ülkelerden gelen hocaların  ders vermesi sağlanmıştır .
* Berlin, Viyana, Londra, Paris gibi Avrupa başkentlerinde ilk sürekli elçilikler açılmıştır. Osmanlı Devleti'nin ilk sürekli elçiliği Londra'da açılmıştır  buraya gönderilen kişi ise Yusuf Agah Efendi'dir.
* Mühendishane-i Berr-i Hümayun adı verilen  bir kara mühendishanesi açılmıştır. Bu okulda kara subayı yetiştirilmiştir.
* Yeniçeri esamilerinin  ( maaş cüzdanı )  alınıp satılmasını  önleyerek  yeniçeri olmayan kimselerin maaş almasına engel olunmuştur .
Bu ıslahatlara ihtiyaç duyulmasının nedeni Osmanlı Devleti'nin daha çok gelişmesini sağlamaktır ve  Islahat hareketlerinin  önündeki en büyük engel Yeniçeri Ocağıydı. Bunun için de  radikal  bir arayış içine girilmiş ve Nizam-ı Cedit ordusu kurulmuştur.

3. Selim dönemi ıslahatları Kabakçı Mustafa İsyanı ile  sona ermiştir.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.