1923 İle 1940 Arasında Ekonomi Alanında Gerçekleştirilen Çalışmalar Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

1923 İle 1940 Arasında Ekonomi Alanında Gerçekleştirilen Çalışmalar Nelerdir ?

    0

1923 İle 1940 Arasında Ekonomi Alanında Gerçekleştirilen  Çalışmalar Nelerdir ?

1) İzmir İksitat Kongresi ( 17 Şubat 1923)
2) Tarım alanındaki Ekonomik Çalışmalar şunlardır:
* Aşar Vergisi kaldırılmıştır .
* Orta ve Yüksek Ziraat Enstitüsi açılmıştır .
* Numune Çiftlikleri kurulmuştur. ( Atatürk Orman Çiftliği gibi)
* Ziraat Bankası tarafından köylülere kredi temin edildi.
* Tarım Kredi Koopretifleri kuruldu.
* Toprak Mahsülleri Ofisi kuruldu.

* Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu çıkarıldı
* Pulluk Kanunu kabul edildi.

* Devlet Ziraat  İşletmeleeri Kurumu kuruldu.
* Birinci Ziraat Kongresi toplandı.
3) Ticaret Alanında Yapılan Ekonomik Gelişmeler şunlardır:
-*Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İktisat Vekaleti kuruldu.
* Kapitülasyonlar kaldırılmıştır.
* Milli Türk Ticaret Birliği ongresi yapıldı.
* Ticaret ve Sanayi  Odaları Kanunu çıkarıldı.
* Kabatoj Kanunu çıkarıldı.
* Ticaret Kanunu çıkarıldı.
* Gümrük Koruma Kanunu kabul edildi. (1929)
4) Sanayi Alanındaki Ekonomik Çalışmalar şunlardır:
* Teşvik-i Sanayi Kanunu kabul edildi.
* Devletçi Ekonomi Modeli kabul edildi.
* Beş Yıllık Sanayi Palnı hazırlandı.
5) Madencilik Alanındaki Ekonomik Çalışmalar şunlardır :
* Sanayi ve Maden Bankası kuruldu.
* Maden Tetkik Arama Enstitüsü kuruldu.
* Karabük Demirçelik Fabirkası'nın temelleri atıldı, 1939 yılında ise burada üretime geçildi.
* Madencilik sektörünün mali problemlerini çözmek amacı ile  Etibank kuruldu.
* Yabancıların elind eolan maden ocakları  satın alındı ve böylece millileştirildi.
6) Ulaşım Alanındaki Ekonomik  Çalışmalar:
* İlk kez Demir yolu hattı ihalesi Türk mütehahhitlere verildi.
* Yol Vergisi kanunu çıkarıldı.
* Şose ve Köprüler Kanunu çıkarıldı.
* Deniz yollarının  gelişiminin  sağlanması için Kabatoj Kanunu çıkarıldı.
* Hava Yolları Devlet İşletme İdaresi kuruldu.
* Kayseri Uçak Fabrikası  kuruldu.
*  TOMTAŞ  Uçak ve Motor Fabrikası açıldı.
*  Tayyare Makinist Mektebi açıldı.
7) Bankacılık Alanındaki Ekonomik Çalışmalar Şunlardır:
* İş Bankası kuruldu.
* Emlak Ve Eytam Bankası kuruldu.
*  Sanayi ve Maden Bakası kuruldu.
* Sümerbank kuruldu.
* Eti Bank kuruldu.
* Belediyeler ( İller) Bankası kuruldu.
* Denizbank kuruldu.
* Halk bankası kuruldu.
* Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kuruldu.
Ekonomi alanındaki diğer çalışmalar ise şunlar olmuştur:
- Devlet İstatistik Enstitüsü kuruldu.
- Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu kabul edildi.
- Ali İksitat  Meclisi kuruldu.
-  İç İstikraz Kanunu kabul edildi.
- Osmanlı Borçlarının Tasfiyesi Antlaşması kabul edildi.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.