Yontma Taş Devri İle Cilalı Taş Devri Arasındaki Farklar Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Yontma Taş Devri İle Cilalı Taş Devri Arasındaki Farklar Nelerdir ?

    0

Yontma Taş Devri İle Cilalı Taş Devri Arasındaki Farklar Nelerdir ?

*  Yontma Taş Devrinde  insanlar su ve orman kenarlarında  yaşarlarken havaların soğuması ile  insanlar ağaç kovuklarına ve mağaralara  yerleşmişlerdir . Cilalı Taş Devrinde ise insanlar havaların ısınması ile  ırmak ve göl kenarlarına yerleşmişlerdir .
* Yontma Taş Devrinde insanlar avcılık ve toplayıcılık ile  geçimlerini sağlamışlardır . Cilalı Taş Devrinde ise yerleşik yaşama geçildiği için  tarımla uğraşılmaya başlanmıştır . Cilalı Taş Devrinde avcılığın yerini  hayvancılık , toplayıcılığın yerini ise  çiftçilik almıştır , ayrıca balıkçılık da yapılmıştır .

* Yontma Taş Devrinde   mağaralara ev resimleri çizilmiştir . Cilaı Taş Devrinde ise  evler yapılmış , köyler oluşturulmuştur .

* Yontma Taş Devri en uzun süren tarih öncesi  dönemdir . Yontma Taş Devrinde göçebe yaşam sürdürülmüştür . Klan tipi aile yapılanması vardır .  Cinsiyete dayalı iş bölümü vardır . Taşların yontulması ile  kullanım eşyalar yapılmıştır , silahlar yapılmıştır .

* Cilalı Taş Devrinde  hayvanlar evcilleştirilmiştir . İlk evcilleştirilen hayvan köpek olmuştur . Cilalı Taş Devrinde üretimde artış olmaya başladığı için  bu gelişme ticaret hayatının gelişmesine neden olmuştur . Takas yapılmıştır . Bu devirde  ateş ile toprak birleştirilerek kaplar yapılmış , kullanım eşyaları yapılmıştır . Tüketici toplumdan üretici topluma geçilmiştir . Bitki liflerinden giysiler yapılmıştır .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.